Enquête commissie gemeenteopbouw

Als commissie gemeenteopbouw willen we graag ontdekken wat er leeft onder gemeenteleden om daar een jaarthema aan te verbinden en activiteiten op in te richten.

Ervaar jij onderlinge verbondenheid binnen de gemeente? Wat gaat er al goed en wat kunnen we verbeteren? Hoe bewaren we de verbinding tijdens een vacante periode? De commissie gemeenteopbouw (CGO) nodigt jou uit om hierover met ons na te denken. 

We vragen je hiervoor deze online enquête in te vullen. Mogelijk komen de vragen je bekend voor: een aantal jaar geleden is deze vragenlijst al rondgegaan binnen de gemeente. Met jouw keuze bepaal jij waar we ons als kerk op gaan focussen de komende jaren. Praktisch ga je dit bijvoorbeeld terugzien in de keuze voor de jaarthema’s.

Daartoe willen we je vragen een enquête in te vullen.

Via deze link (digitaal): https://forms.office.com/r/yxbf7ej0e7