Informatiefolder voor gasten

Als je wilt weten en beleven hoe onze gemeente is, dan ben je van harte welkom.
Bezoek onze diensten vrijblijvend: je bent niet de eerste die een poosje komt kijken om
daarna pas te besluiten of onze gemeente de plek voor je is.
Bij de ingang van onze kerkgebouw staan altijd mensen met een badge. Als je wilt kan
je hen aanspreken om je verder te helpen.

In bijgevoegde informatiefolder vindt u nog meer informatie over onze gemeente!