Artikelen door Diaconie Hoeksteen

De diaconiecollecte op Goede vrijdag is bestemd voor het CIS

Stichting Centrum voor Israëlstudies (de Christelijke Hogeschool Ede, deputaten ‘Kerk en Israël’ van de CGK en de Geref Zendingsbond. Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen; Luisteren, […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 20 maart is bestemd voor See You

SeeYou, missie van de organisatie vanuit christelijke waarden werken; opkomen voor mensen met een handicap (spreuken 31:8-9). SeeYou zet zich in voor mensen met een visuele beperking. SeeYou ziet hen en helpt hen met oog zorg, andere medische zorg, onderwijs, werk en inclusie in samenwerking met de lokale gemeenschap. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar. […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 6 maart is bestemd voor hulp door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne

Onze gemeente heeft al 36 jaar nauwe contacten in Hongarije, Oekraine en Roemenië. Ds. Barnabas Balogh is een dominee en heeft een eigen gemeente in een klein dorpje bij de grens van Oekraine in de driehoek Hongarije, Oekraine en Roemenië. Tijdens de laats reis die Paul de Jong, Gerrit Knijnenberg en Reindert Rorije hebben gemaakt hebben ze […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 27 februari is bestemd voo PDC de Herberg

Voor wie? Iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Wat bieden wij? Een gastvrij huis (de Pietersberg in Oosterbeek) in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 30 januari is bestemd voor Open Doors

Op de bres staan voor vervolgde christenen. Open Doors is een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar christenvervolging plaatsvindt, waar het christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Ze verspreiden Bijbels, Bijbelstudie […] (meer…)