Jezus, de Heer, is waarlijk opgestaan!

De Hoeksteen, Eerste Paasdag

De Heer is waarlijk opgestaan!

Kerkdiensten
09:30 uur De Hoeksteen
– Ds. A. Hofland
– Orgel: B. Abbes
– Combo
– Lezen: Johannes 20: 1-3, 11-29

Avonddienst
19.00 uur De Rank
– Ds. J. Dekker (Enschede)
– Orgel: E.J. de Graaf

Ouderling van dienst: S.A. Wattel

Collecte(n)
Vandaag: Kerk en ‘Light for the World’
Volgende week: Kerk en Diaconie

Geen Kindernevendienst

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. A. Post-Ras

Geen Open huis i.v.m. Pasen

2e Collecte
Zondag 21 april is de diaconie collecte bestemd voor ‘Light for the World’
Light for the World werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Light fort he World wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is hun leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Gelijke kansen? Daar zorgen we samen voor!

Kerkenraad
Op woensdag 24 april a.s. vergadert de Bestuurlijke Kerkenraad om 19.30 uur in de kerk.

Belijdenis
Na een mooi en open gesprek met de kerkenraad hopen de volgende personen belijdenis van hun geloof te doen op 1e Pinksterdag 9 juni 2019. Denise Gravesteijn, Janita van der Wekken, Jeroen Borst en Nanic Wolbers.
Te zijner tijd volgt verdere informatie over tijd en locatie.