De Hoeksteen - CGK Emmeloord

De Hoeksteen, zondag 18 augustus

Kerkdiensten
09:30 uur De Hoeksteen

  • Ds. W.J. Plantinga (Zwolle)
  • Orgel: G. van ’t Spijker
  • Piano
  • Lezen: Efeziërs 6: 5-10

Avonddienst
19.00 uur De Hoeksteen

  • Ds. A. Hofland
  • Orgel: B. Abbes
  • Lezen: Jona 3: 10 en Jona 4

Ouderling van dienst: P. Gravesteijn

Collecte(n)
Vanmorgen: Kerk en Diaconie
Vanavond: Kerk en stichting Gave
Volgende week: Kerk en IJM Nederland

Volgende week zondag 25 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor IJM Nederland.
International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die tot doel heeft om slavernij wereldwijd uit te roeien én om gehoor te geven aan de Bijbelse oproep tot het doen van recht. Elke dag worden talloze mensen verkocht als slaaf en uitgebuit. Naast de bevrijding en opvang van de slaven zorgt IJM ervoor dat daders worden gearresteerd en vervolgd en dat de slavenhandel definitief wordt uitgebannen. info zie www.ijmnl.org

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. M. Breuker-Mol

In verband met vakantie is er
geen Kindernevendienst (wel oppas)
geen Open huis