Hoeksteen Ingang

De Hoeksteen, zondag 24 februari

Kerkdiensten
09:30 uur De Hoeksteen
– Ds. A.Hofland
– Orgel: G. van ’t Spijker
– Combo
– Lezen: Genesis 17: 15-19; 18: 1-15 en 21: 1-7

Doop
Vanmorgen 24 februari 2019 zal aan Stan Admiraal en Sven de Lange het teken van de doop worden gegeven.

Avonddienst
19.00 uur De Rank
– Ds. A.C. van der Wekken (Dokkum)
– Orgel: E.J. de Graaf
– Lezen: Johannes 1: 19-34

Ouderling van dienst: M.P. Klinkenberg

Collecte(n)
Vandaag: Kerk en Evangelische hogeschool
Volgende week: Kerk en diaconie

Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Vuurtoren
Groep 3 en 4: Baksteen

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. R. Hopman.

Open Huis
Bij fam. H. van der Wal, land van Horn 14, Emmeloord (’s avonds).

Radio Kerkplein
Vanmorgen wordt de dienst uitgezonden door Radio Kerkplein.

Collecte vandaag
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor EH, evangelische hogeschool. Vorig jaar hebben 2 jongeren van onze gemeente (Ester Elbertsen en Matthias Quist) het EH BASIS jaar gedaan, ter voorbereiding op hun vervolgopleiding. Het onderwijs van de EH richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling (ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit), oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. De grondslag van de EH is de Bijbel, het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God. De missie is jongeren zo toe te rusten dat zij: vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk, op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen hun geloof en overtuigingen op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving. Meer informatie over EH of het basisjaar vind u op www.eh.nl

Gavenformulier
Van de diaconie: In onze kerk maken we gebruik van een gavenbank. Deze gavenbank kunnen gemeenteleden raadplegen als zij voor bepaalde kerkelijke activiteiten medewerking zoeken. In de gavenbank staat vermeld welke talenten en gaven u wilt inzetten binnen en buiten de kerk. Wilt u zich ook graag inzetten in of namens onze kerk? En u hebt nog geen formulier ingeleverd deze ligt nog in de la of is kwijtgeraakt? Of is dit voor u al langer geleden en heeft uw formulier een update nodig? In de consistorie liggen gavenformulieren. Vraag hiernaar bij de diaconie.

Praktisch hulpteam
‘Ik heb een klusje in huis en kan dat zelf niet meer. Ik weet eigenlijk ook niet wie ik daarvoor moet vragen’. ‘Mijn familie woont ver weg’. ‘Je wilt ook niet altijd dezelfde mensen vragen’. ‘Wij vinden het moeilijk om hulp te vragen’. Vorig jaar hebben ongeveer 20 gemeenteleden zich aangemeld voor deelname aan het hulpteam. De eerste klussen zijn geklaard: hulp in de tuin, administratie, schilderen en bezoekwerk. Wilt u zich ook aanmelden voor het hulpteam? Stuur dan een mail naar de diaconie (diaconie@hoeksteenemmeloord.nl) of neem contact op met uw wijkdiaken. Van jong tot oud: iedereen is welkom!
Meer informatie is te lezen op onze website: klik hier.

Nieuwsbrieven Dienstenbureau
Heeft u interesse in de nieuwsbrieven die het CGK dienstenbureau regelmatig verstuurt, met daarin onderwerpen als bv. Missionair, evangelisatie, diaconaat etc.? Gebruik dan de volgende link: www.cgk.nl/nieuwsbrief

Kerkenraad
Op woensdag 27 februari 2019 vergadert de bestuurlijke kerkenraad om 19.30 uur in de kerk.

Wanted!
Onlangs is Donovan Hoeft lid geworden van onze gemeente. Hij komt oorspronkelijk uit Canada, woont en werkt hier alweer een tijd. Is getrouwd met Wilma, samen papa en mama van Yara. Hij zou graag in contact komen met mensen die met hem in zijn moedertaal over God, geloof, Bijbel, wil spreken. In je eigen taal over geloof spreken is toch anders dan in een vreemde taal. Hij zou graag met twee of drie mensen in een soort bijbelstudiegroepje willen, die als voertaal het Engels heeft. Voel je je aangesproken? Spreek je redelijk Engels? Geef je op bij mij.
Bram Hofland.

Jaarboek 2019 van de Chr. Ger. Kerken
Begin april verschijnt het nieuwe jaarboek. Bij de ingangen van de kerk liggen intekenlijsten als u uw naam invult krijgt u dit jaarboek, de prijs is €12.90. Naast alle bijgewerkte gegevens van kerken, predikanten, deputaatschappen, verenigingen en bladen, biedt het jaarboek ook veel leesstof: zoals jaaroverzicht, jubilea en artikelen. Tot en met 17 maart kunt u intekenen.
Henk Huisjes