De Hoeksteen - CGK Emmeloord

De Hoeksteen, zondag 28 april

Kerkdiensten
09:30 uur De Hoeksteen
– Drs. S. Biewenga
– Orgel: T. van de Nadort
– Combo
– Lezen: Jesaja 58:1-10

Avonddienst
19.00 uur De Rank
– Ds. L.A. van Baardewijk (Marknesse)
– Orgel: E.J. de Graaf
– Lezen: Matteüs 28: 1-15 en 1 Johannes 4: 17-18

Ouderling van dienst: M.P. Klinkenberg

Collecte(n)
Morgendienst: Kerk en diaconie
Avonddienst: Kerk en TEAR
Volgende week: Kerk en Werkgroep RLG

Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Vuurtoren
Groep 3 en 4: Baksteen
Groep 5 en 6: Boei
Groep 7 en 8: Trefhoek

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar br. P. Klinkenberg

Open huis
fam. H. Unij, IJsselmeerlaan 223, Emmeloord, ’s morgens en ’s middags

Collecte volgende week
Volgende week zondag is de diaconie collecte bestemd voor Werkgroep RLG, Recreatie Lichamelijke Gehandicapten. Tot de opdracht van deputaten pastoraat in de gezondheidszorg van de CGK behoort ook de aandacht voor mensen met een handicap. Daartoe heeft het deputaatschap een werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten. Deze werkgroep organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, zoals de bootreis op de PWA, vakantie week nieuw Hyde park in Doorn en de jongerenreis in/naar Dongen. Zie voor meer info op cgk.nl.

Wisseling kerkgebouw
Vanaf zondag 5 mei vinden de avonddiensten weer plaats in de Hoeksteen.

Kerkmuziek op zondagmiddag in de Hoeksteen
Vanmiddag om 15:30 uur zal organist Bart Abbes het tweede uurtje kerkmuziek op zondagmiddag verzorgen. Na een vrolijk concertje van Walther staan vooral orgelbewerkingen van verschillende componisten over de melodie van Psalm 42 centraal. De orgelbespeling wordt afgesloten met een fantasie over het Wilhelmus.