De Hoeksteen - CGK Emmeloord

De Hoeksteen, zondag 5 april

Kerkdiensten
09:30 uur De Hoeksteen

  • Ds. A. Hofland
  • Orgel: G. van ’t Spijker
  • Combo
  • Lezen: Johannes 6: 25-51

Avonddienst
19.00 uur De Hoeksteen

  • Ds. K.T. de Jonge (Nieuwegein)
  • Orgel: B. Abbes
  • Lezen: Psalm 23 en Mattheüs 21: 1-9

Ouderling van diens P. Gravesteijn

Collecte(n)
Vandaag: Kerk en Watervoorziening Cambodja
Goede vrijdag: Kerk en Messiasbelijdende Joden
Volgende week: Kerk en TEAR

Groet van de gemeente
De bloemen (nu een kaart) gaan als groet van de gemeente naar br. K. Riemersma

Kerkdiensten
In de erediensten zullen slechts één lid van de kerkenraad, de koster, de organist en leden van het combo/zanggroepje aanwezig zijn. De zondagmorgen- en zondagavonddiensten zijn live te volgen via onze website: https://www.hoeksteenemmeloord.nl/.

Bloemengroet wordt een kaartgroet
Tot nader bericht wordt de bloemengroet veranderd in een kaartgroet. Reden hiervan is om geen ‘niet noodzakelijke’ bezoekjes af te hoeven leggen. Aan de persoon die op het rooster staat om de bloemen te verzorgen, wordt gevraagd i.p.v. bloemen in de kerk te zetten, een mooie kaart namens de gemeente te sturen naar diegene die op het mededelingenblad wordt genoemd. Het rooster om de bloemen weg te brengen komt tot nader bericht te vervallen.

Avondmaal
Vandaag hopen we in verbondenheid met elkaar, zij het iedereen in zijn eigen woning, in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal te vieren. Aan degenen die thuis het avondmaal meevieren wordt gevraagd brood en wijn/sap vóór de dienst gereed te zetten, zodat tijdens de viering niet heen en weer gelopen hoeft te worden.

Collecte vandaag
Vandaag, 5 april, is de diaconiecollecte bestemd voor Watervoorziening Cambodja. Dit is een project van het deputaten diaconaat CGK. Geen leven zonder water. Omdat er in de twee armste provincies van Cambodja veel te weinig regen valt, is hulp van buitenaf nodig. PNKS (Licht van Hoop) graaft daarom ieder jaar in twee dorpen samen met de bewoners een grote vijver. Dit levert drinkwater op voor de mensen en hun vee. De vijver is ook een kweekvijver voor vis die erg geschikt is om te eten. Met het water bevloeit men de akkers die rondom het dorp liggen. Een uitkomst voor deze allerarmsten van de wereld! Dorpelingen zijn gezonder door het schone drinkwater en het eten van vis. Hun inkomen gaat omhoog door een groeiende veestapel en een oogst die niet meer verdroogt. Meer kinderen gaan naar school omdat ze geen water van ver meer hoeven te halen. Met voldoende veilig water in de buurt kan men ook aandacht aan hygiëne geven. Vooral ouderen en kinderen zijn daardoor minder kwetsbaar en minder vaak ziek. Daarnaast ziet de omgeving er groener uit.

Collecte goede vrijdag
Goede vrijdag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Steun Messias belijdende Joden. De stichting onderschrijft dat Israël Gods uitverkoren volk is en dat met de Joden het Oude Testament gedeeld wordt. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters. Wij willen de Messias belijdende Joden steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten en het verlenen van materiële en immateriële steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden.

Collecte volgende week
Volgende week, 12 april (Pasen), is de diaconiecollecte bestemd voor TEAR, Corona Noodhulpfonds. Bij Tear maken ze zich grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus, met name in ontwikkelingslanden. De medische zorg is in veel van die landen beperkt. Een grote uitbraak zou desastreus zijn. Stel je voor dat er Corona uitbreekt in vluchtelingenkampen en in sloppenwijken. Dat heeft catastrofale gevolgen! Als er niet wordt ingegrepen zal het virus zich in deze gebieden razendsnel verspreiden.
Tear verleent medische hulp en geeft voorlichting hoe mensen zichzelf kunnen beschermen. Hiervoor is dringend geld nodig. Geef s.v.p. aan het Corona Noodhulpfonds van Tear, zodat ook de meest kwetsbare gemeenschappen beschermd kunnen worden? Tear blijft hulp bieden aan de meest kwetsbaren, juist nu.

Stille week
Helaas is het door de maatregelen rondom het Coronavirus niet mogelijk om fysiek samen te komen in de Stille Week. Toch willen we in deze week met elkaar stil staan bij het lijden en sterven van onze Heiland en Redder, Jezus Christus. Dit doen we door iedere avond van maandag tot en met donderdag om 20.00 uur een opname te streamen waaraan door verschillende gemeenteleden is meegewerkt. Daarin is een plek om te luisteren naar muziek, met elkaar te bidden, uit de bijbel te lezen, een overdenking te beluisteren en een moment van samen stil zijn. Een link naar de stream zal via de verschillende sociale media kanalen alsmede via de website worden aangeboden op de betreffende dag, dus houdt deze goed in de gaten.

Nieuwe leden
Bij ons wensen zich te voegen:
• Jeffrey en Melissa Hof-Graafland met hun kinderen Rick en Amy, wijk 2; (gereformeerde kerk Kampen Zuid)
• Festus en Blessing Ogibidi met hun kinderen Faith en Sarah, wijk 2; (living faith church Benin)
• Anne Eskes, wijk 1; (Hervormde gemeente de Ark Urk)
• Isaiah Elimian, wijk 2. (Nigeria)

Mail voor de hele gemeente
Een mededeling van organisatorische aard. Omdat we als gemeente niet meer fysiek samenkomen, gaat veel informatie m.b.t. kerkelijke zaken die de hele gemeente betreft, op dit moment via de mail. Om hier wat lijn in te brengen en te voorkomen dat verzoeken om de gemeente te informeren bij een willekeurig kerkenraadslid en/of de predikant terecht komen het volgende. Heeft u mails die gemeente breed verspreid moeten worden, stuur die mailtjes naar de scriba. Die zal dan voor verspreiding zorgdragen.scribacgk@hoeksteenemmeloord.nl

Zondagmiddag: Muzikale overwegingen uit de Hoeksteen
Lees mee, bid mee, zing mee..! De coronacrisis heeft ook de cultuur hard geraakt. Concerten mogen niet worden gegeven en in deze passietijd zijn alle geplande uitvoeringen van de Matthaüs en Johannes Passion afgelast. Ook ons eigen Uurtje kerkmuziek op zondagmiddag kan in de huidige vorm niet doorgaan. Maar, net zoals onze kerkdiensten digitaal worden uitgezonden, kan dat ook met concerten vanuit de Hoeksteen. Komende zondagmiddag, 5 april om 15:30 uur zal onze organist Bart Abbes een aangepaste orgelbespeling verzorgen op het orgel van de Hoeksteen. Er zal dan uitsluitend muziek worden gespeeld die te maken heeft met de tijd waarin we leven: de coronacrisis en de lijdenstijd. Muziek ter overweging en ter bemoediging. Het zullen bewerkingen over melodieën van gebeden, psalmen en gezangen zijn die bekend zijn, en duidelijk herkenbaar. Met een open liedboek erbij kunt u bij de muziek de woorden meelezen, overdenken, meebidden of meezingen. We gaan op dit moment uit van een audioverbinding, dus zonder beeld. Mocht dat toch nog lukken ziet u dat vanzelf op de website van de Hoeksteen.

Vanuit de diaconie:

Omzien naar elkaar
De maatregelen die zijn genomen vanwege het Corona virus zijn ingrijpend voor de samenleving. Daarom is het belangrijk om een open oog en oor te hebben in onze omgeving. Denk je dat iemand wel wat hulp kan gebruiken? Of zich eenzaam voelt? Je kunt veel doen door de telefoon te pakken, een briefje door de deur te doen of een kaartje te sturen. Wil je daarnaast hulp bieden via de diaconie? Geef het door!

Heb je hulp nodig?
Lukt het niet om de boodschappen te doen? Of heb je vervoer nodig? Laat het de diaconie weten. Als familie van onze Vader mogen we omzien naar elkaar. Hoe bereik je de diaconie?
Wil je hulp bieden? Heb je hulp nodig? Stuur je bericht naar diaconie@hoeksteenemmeloord.nl.
Je kunt ook bellen naar of appen met Timko Buitenhuis via 06-1436 0001.