Hoeksteen Smeden

De Hoeksteen, zondag 5 mei

Kerkdiensten
09:30 uur De Hoeksteen
– Ds. A. Hofland
– Orgel: T. van de Nadort
– Combo
– Lezen: Efeziërs 2: 11-18

Connectdienst
16.30 uur De Hoeksteen
– Student E.S. van der Heide (Apeldoorn)
– Band
– Lezen: Jona 3: 10 – 4: 11

Ouderling van dienst: R. Rorije

Collecte(n)
Vandaag: Kerk en Werkgroep Recreatie Lichamelijke Gehandicapten
Volgende week: Kerk en Seniorenreis

Kindernevendienst
Groep 1 en 2: Vuurtoren
Groep 3 en 4: Baksteen

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar zr. A.H. van As

Open Huis
Er is geen Open huis i.v.m. koffiedrinken kerk

Collecten
Vandaag is de diaconie collecte bestemd voor Werkgroep RLG, Recreatie Lichamelijke Gehandicapten. Tot de opdracht van deputaten pastoraat in de gezondheidszorg van de CGK behoort ook de aandacht voor mensen met een handicap. Daartoe heeft het deputaatschap een werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten. Deze werkgroep organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, zoals de bootreis op de PWA, vakantie week nieuw Hyde park in Doorn en de jongerenreis in/naar Dongen. Zie voor meer info op cgk.nl.

Volgende week zondag 12 mei is ’s morgens de diaconiecollecte bestemd voor de ‘Seniorenreis’
Dit jaar is er weer een bootreis op D.V. 6 juni. De gemeenteleden (van de Rank, Anker en Hoeksteen) die meegaan met deze reis hebben al een eigen bijdrage betaald. D.m.v. deze collecte wordt getracht de eigen bijdrage laag houden.

Wisseling kerkgebouw
Vanaf vandaag vinden de avonddiensten weer plaats in de Hoeksteen.

Connectdienst 5 mei de Hoeksteen
Om 16:30 uur is er vanmiddag de laatste connectdienst van dit seizoen. Errit-Sjoerd van der Heide komt preken over: Wat ben jij waard? Hoe zou je dat moeten bepalen? Is dat afhankelijk van je leeftijd? Je baan of je studie? Hoeveel geld je hebt of hoeveel vrienden? En kun je dan ook minder waard worden, of juist meer? God wil ons daar iets heel belangrijks over leren!
Van harte welkom, 16:30 uur in de Hoeksteen!

Kerkenraad
Op woensdag 8 mei a.s. vergadert de Pastorale Diaconale Kerkenraad om 19.30 uur in de kerk.