Suggestie voor de Stille week

Creëer je eigen stilte hoekje in huis: Voorbeeld Maak voorafgaand aan de stille week een stiltehoekje ergens in huis. Voor de stille week activiteiten is het mooi als daar in ieder geval een kruis en vier kaarsen in staan. Een kruis kun je ook maken door twee takken te zoeken en deze met een touwtje aan elkaar te verbinden. We zijn benieuwd naar jullie creaties. (meer…)

Informatiefolder voor gasten

Als je wilt weten en beleven hoe onze gemeente is, dan ben je van harte welkom.Bezoek onze diensten vrijblijvend: je bent niet de eerste die een poosje komt kijken omdaarna pas te besluiten of onze gemeente de plek voor je is.Bij de ingang van onze kerkgebouw staan altijd mensen met een badge. Als je wilt kanje hen aanspreken om je verder te helpen. In bijgevoegde informatiefolder vindt u nog meer informatie over onze gemeente! gastenflyer-nieuwe-logoDownload (meer…)

Collecte voor 23 mei Pinksteren

De diaconiecollecte voor 23 mei Pinksteren is voor stichting Youth for Christ Emmeloord Volgende week, 23 mei Pinksteren is de diaconiecollecte bestemd voor stichting Youth for Christ Emmeloord voorheen Jongerencentrum Heelal  Heelal staat voor het bieden van een veilige plek aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar in de Noordoostpolder, waar elke bezoeker wordt gekend, gewaardeerd en gerespecteerd. Ze bieden ontspannings- en verdiepingsmomenten tijdens inloop, doelgroep-specifieke activiteiten en workshops waarin jongeren zichzelf en hun talenten mogen ontdekken. Heelal geloofd dat God wil dat (meer…)

Pinkstervuur Emmeloord

Stichting Opwekking roept dit jaar Christelijk Nederland op om lokaal in heel Nederland Pinkstervuur plaatsen te organiseren. Ook vanuit onze gemeente is hiervoor een plek: laat weten dat je mee wilt doen!

Werkgroep Bouwen opgericht

De Hoeksteen groeit, dat is een vreugdevolle zaak, maar het betekent ook dat ons kerkgebouw te klein geworden is. Daarom is er vanuit de kerkenraad een werkgroep opgesteld om mogelijke opties voor de Hoeksteen te onderzoeken. De werkgroep heeft als opdracht de kerkenraad en gemeente te begeleiden in het proces om vast te stellen wat de best passende oplossing is voor de CGK Emmeloord ten aanzien van het kerkgebouw in het kader van de bestaande en verdere groei. De werkgroep (meer…)

Collecte voor Hemelvaartsdag

De diaconiecollecte voor Hemelvaartsdag is voor Kimon Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen ze een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Deze doelstelling willen we realiseren door het uitzenden van veldwerkers naar werkterreinen wereldwijd. Ze weten zich hierin geroepen en gezonden door God, die in Zijn Zoon Jezus Christus (meer…)

Collecte voor zondag 9 mei

De diaconiecollecte voor zondag 9 mei is voor Stichting House of Hope Stichting House of Hope is een professionele vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met sociale en maatschappelijke activiteiten in enkele wijken op Rotterdam-Zuid. Het initiatief is in 2004 gestart in de Tarwewijk en heeft zich vervolgens verbreed naar locaties in twee andere wijken (Katendrecht en Beverwaard). Met de activiteiten vanuit deze 3 locaties worden ook de wijkbewoners in de aangrenzende wijken gediend (totaal 12 wijken). House of Hope werkt vanuit (meer…)
Mondmasker

Aangescherpte maatregelen Covid

Beste broers en zussen, Op dit moment worden voor kerkdiensten per locatie max. 30 bezoekers ontvangen. Aanmelden kan via de website.Behalve de locatie De Hoeksteen, is er in Tollebeek De Pionier beschikbaar. Mocht je zelf ideeën hebben voor hoe we digitaal méér samen kunnen zijn, of aan elkaar kunnen laten merken dat we er voor de ander zijn, laat het ons weten. Mail naar scriba@hoeksteenemmeloord.nl of naar bram.hofland@gmail.com. Zegen! Met hartelijke groet, Kerkenraad van De Hoeksteen. (meer…)
MAF Zendingsvliegers

Collecte voor zondag 2 mei

De diaconiecollecte voor zondag 2 mei is voor Mission Aviation Fellowship (MAF) Met 130 MAF-vliegtuigen vliegen we wereldwijd hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden. Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! http://www.maf.nl Geven (meer…)
teamwork

VACATURE: JEUGDWERKER MET HART VOOR EVANGELISATIE (18 uur)

Wij zoeken een jeugd-evangelisatiewerker die Bewogenheid heeft voor jeugd, vanuit de liefde van ChristusAuthentiek verbinding weet te leggen met de jeugd, hun ouders, de jeugdleiders en de gemeenteJeugdleiders kan toerusten en coachenIn staat is bruggen te bouwenAls stuwende kracht binnen de gemeente het jeugdbeleid aanstuurt en mede vormgeeftEen hart heeft dat sneller gaat kloppen van missionair bezig zijn onder jongerenMet visie meedoet in het bepalen van het evangelisatiebeleid Wij zijn Kerkgemeenschap De Hoeksteen is een kerkelijke gemeente centraal gelegen in (meer…)

Collecte voor zondag 18 april

De diaconiecollecte voor zondag 18 april is voor Eleos Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit het christelijk geloof werken ze met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.  Bij Eleos ben je welkom. Je mag zijn zoals je bent. Ze bieden een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen, zoals je geloof. Samen met je behandelaar en/of begeleider werk je aan het terugdringen of genezen van (meer…)

Collecte voor zondag 4 april 1e paasdag

De diaconiecollecte voor zondag 4 april 1e paasdag is voor noodhulp Tigray in Ethiopië In november braken er in de Noord-Ethiopische regio Tigray hevige gevechten uit tussen het regeringsleger en lokale leiders. Etnisch geweld door middel van gewapende aanvallen, ontvoeringen en verkrachtingen houdt voortdurend aan. Met name vrouwen en kinderen zijn het meest getroffen. Honderdduizenden mensen zijn hun huis ontvlucht naar veiliger gebied. Zij leven er onder erbarmelijke omstandigheden in bijvoorbeeld verlaten schoolgebouwen of op het terrein van een kerk. (meer…)