Stille week 2021

(meer…)

Informatiefolder voor gasten

Als je wilt weten en beleven hoe onze gemeente is, dan ben je van harte welkom.Bezoek onze diensten vrijblijvend: je bent niet de eerste die een poosje komt kijken omdaarna pas te besluiten of onze gemeente de plek voor je is.Bij de ingang van onze kerkgebouw staan altijd mensen met een badge. Als je wilt kanje hen aanspreken om je verder te helpen. In bijgevoegde informatiefolder vindt u nog meer informatie over onze gemeente! gastenflyer-nieuwe-logoDownload (meer…)

Informatie-avond gemeentegroei 22 februari 2021

Op 22 februari heeft de kerkenraad de gemeente geïnformeerd over de gevolgen van de gemeentegroei voor (met name) de wijze waarop we een kerkgebouw inrichten. Hierbij is ingegaan op wat aan de informatie-avond is voorafgegaan, welke uitgangspunten en eisen er inmiddels zijn geformuleerd en hoe we het proces willen doorlopen, waarbij de gemeente frequent wordt geïnformeerd en ook gelegenheid heeft mee te denken en te doen. Er is op de website een pagina ingericht: hoeksteenemmeloord.nl/bouwen, waarop alle informatie is en (meer…)

Kleuren, puzzelen en knutselen: thema: ‘De kus van Judas’

Beste jongens en meisjes, Je vindt hieronder allerlei werkbladen, puzzels en kleurplaten en andere ideeën over het thema: ‘DE KUS VAN JUDAS’ waarover Ds. Bram Hofland gaat vertellen in de dienst op zondag 7 maart. In de dienst zal het gaan over Judas die de Here Jezus heeft verraden met een kus. Diverse evangelisten (mensen die over God vertellen) schrijven over deze gebeurtenis in de Bijbel. Lees zelf of met je ouders eens de volgende vier stukjes: Mattheüs 26 vanaf (meer…)

Jona bordspel met handleiding

Dit bordspel vind je ook op Bijbel Basics. (meer…)

Collecte voor zondag 14 februari

De collecte voor zondag 7 februari is voor Kerk en Noodhulp Sulawesi Midden januari is Sulawesi opnieuw door een aardbeving getroffen. In de westelijke provincie Mamuju schudde de grond met een kracht van 6.2 op de schaal van Richter. De gevolgen zijn fors: vele dodelijke slachtoffers, persoonlijk leed, zeker vijf kerken zijn verwoest of zwaar beschadigd en talloze huizen met de grond gelijk gemaakt. Hoewel deze beving niet zo zwaar was als die van 2018 is deze aanzienlijk voor de provincie (meer…)

Kleuren, puzzelen en knutselen: thema: ‘Klagen mág.. máár er is hoop’

Beste jongens en meisjes, Je vindt hieronder allerlei kleurplaten, puzzels en werkbladen en andere ideeën over het thema: ‘Klagen mág… máár er is hoop’ waarover Ds. Bram Hofland gaat vertellen in de dienst op zondag 24 februari. De dienst gaat over het boek ‘Klaagliederen’. Je mág klagen – midden in dat klagen zul je ontdekken: er is tóch hoop. Dus: als je iets moeilijk vindt: vertel het dan aan God, want Hij zal je helpen! Kies hieronder iets uit bij (meer…)

MAAK EEN SPAARPOT VOOR STATIEGELDBONNEN t.b.v. PATA RAT in Roemenië

Hallo allemaal, Wanneer het weer veilig is om te reizen gaat een groep vrijwilligers naar PATA RAT in Roemenië. De commissie Oost-Europa zet zich in voor dit doel. Ze willen daar mensen gaan helpen en o.a. leuke dingen voor kinderen organiseren die daar letterlijk op en van de de vuilnisbelt leven. Een zeer armoedig en ongezond bestaan… en dat in Europa. U heeft vást de nieuwjaarduik van onze dominee gezien om geld voor het project binnen te halen. De commissie (meer…)

Collecte voor zondag 7 februari Hulpverleningszondag

De collecte voor zondag 7 februari is voor Kerk en ‘Diaconaat binnen en buitenland’ Op 7 februari is het Hulpverleningszondag! Na de watersnoodramp van 1953 is de hulpverleningszondag in het leven geroepen, om op een speciale zondag in het jaar preek, voorbede en collecte in het teken te laten staan van hulp aan de naaste in nood. De hulpverleningszondag valt altijd op de eerste zondag van februari. Het thema van deze hulpverleningszondag is Vertrouwen vinden. Een actueel thema in de coronacrisis. Voor ons in (meer…)

Collecte voor zondag 31 januari

De collecte voor zondag 31 januari is voor Kerk en Watervoorziening Cambodja. Er is geen leven zonder water. Omdat er in de twee armste provincies van Cambodja veel te weinig regen valt, is hulp van buitenaf nodig. PNKS (Licht van Hoop) graaft daarom ieder jaar in twee dorpen samen met de bewoners een grote vijver. Dit levert drinkwater op voor de mensen en hun vee. De vijver is een kweekvijver voor vis die erg geschikt is om te eten. Met het water bevloeit (meer…)

Collecte voor zondag 24 januari

De collecte voor zondag 24 januari is voor Kerk en Diaconie. Geven (meer…)