Connectdienst – Jij maakt het verschil

Kan ik iets betekenen voor deze wereld? Maakt mijn aanwezigheid iets uit? Het zijn vragen die jezomaar bezig kunnen houden. Met al die miljarden mensen op deze wereld en alles wat er gebeurd…lijkt het soms alsof het allemaal niks uitmaakt wat ik wel of niet doe.Maar Jezus zegt: Het maakt wel uit! Met wat jij doet – al is het nog zo klein – kan je een grote impacthebben op het leven van een ander! Wat jij doet is belangrijk, (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 18 juli is voor World Servants

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan (meer…)

Arise | Ga met ons mee op reis!

Voor jou. Dochter, vriendin, buurvrouw en collega. Single of echtgenote, studente of carrièrevrouw. Voor jou, voor wie het leven je vaak toelacht en voor jou, voor wie het regelmatig overleven is. Voor jou, die vaak van huis is en voor jou die dat juist nooit doet. Voor jou, voor wie kamperen peanuts is maar ook voor jou, die niet eens weet hoe je een tent op zet. Arise, my fair one! Zie jij uit, naar een moment helemaal voor jezelf vlak (meer…)
De Hoeksteen - CGK Emmeloord

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ juni 2021

De werkgroep is inmiddels gestart met de verkennende fase. Als eerste is er op basis van de eisen- en wensenlijst, die is opgesteld door de kerkenraad, een overzicht gemaakt van de hoeveelheid ruimte die er nodig is. Hoeveel zalen zijn er nodig, hoeveel mensen zouden er in zo’n zaal moeten kunnen, hoeveel ruimte is er dan per zaal nodig en dergelijke. Hiermee wordt rekening gehouden bij het uitwerken van de verschillende scenario’s die al eerder genoemd zijn. Hieronder volgen deze (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 4 juli is voor SeeYou

SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland. Met deze stap kan de organisatie effectiever, meer vanuit christelijke waarden werken en dichter bij de oorspronkelijke missie van de organisatie komen; opkomen voor mensen met een handicap. SeeYou zet zich in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een visuele of andere beperking. Dat doen ze in zeven landen in Afrika en Azië: Ethiopië, Rwanda, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Cambodja en Indonesië. Omdat ieder mens waardevol en (meer…)
God in beweging

Versoepelingen maatregelen Covid per 27 juni 2021

‘Alleen de 1,5 meter regel blijft gelden’, zo zei onze minister-president afgelopen persconferentie.Een enorme versoepeling waar we dankbaar voor zijn, maar waar we ook goed en voorzichtig meewillen omgaan. Terugkijkend op afgelopen periode zijn we als kerkenraad dankbaar voor alles watmogelijk was. Maar we zien ook verlangend uit naar het oude ‘normaal’. Vooral ontmoeting vindenwe erg belangrijk: elkaar eindelijk als broers en zussen weer spreken. We roepen daarom allereerst ook op: zoek elkaar op. Kijk samen thuis de dienst als (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 27 juni is voor LEPRAzending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In hun strijd vergeten we de individuele patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Iedere twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Jij hebt lepra’. Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Mensen met lepra worden vaak verstoten, uit angst voor besmetting. Zonder de juiste medische zorg, leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en diepe armoede.  Helpt u mee lepra voorgoed te verslaan? Zie https://www.leprazending.nl/   Geven (meer…)
Bidden

Bidstond 2021-2022

Op de eerste vrijdagavond van de maand komen we samen om met en voor elkaar te bidden. We doen voorbede voor de gemeente, onze woonplaats en voor elkaars gebedspunten. De volgende tekst moedigt ons aan om te bidden en elkaar te bemoedigen om door te gaan met bidden en danken: Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Kolossenzen 4:2 Iedereen die zich wil aansluiten is van harte welkom om 19:00 uur in de Trefhoek op (meer…)

Nieuw! Groot projectkoor Halleluja

Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist. Dit is een alle leeftijden, gemengd koor die een veelzijdig christelijk repertoire zingen. De liederen zijn speciaal bewerkt door verschillendedirigenten. Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend. We zingen mooie liederendoor de eeuwen heen, zoals Psalm 42, Er is een God die hoort, Amazing Grace, Ik zaler zijn, Lichtstad met uw paarlen poorten, en (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 20 juni is voor Kerk en Vluchteling NOP

20 juni is het wereld vluchtelingendag. Kerk en Vluchteling NOP is een onafhankelijke werkgroep gevormd door vertegenwoordigers uit de kerken in de regio. Onze kerk is ook vertegenwoordigt in de werkgroep. Voornaamste doelstelling is Kerken en gemeenteleden helpen een naaste te zijn voor de vluchteling en vluchtelingen helpen om Jezus te leren kennen en te groeien in hun geloof. Het House of Joy is een eigen plek voor vluchtelingen, dichtbij het azc. Zie ook website:  http://www.gave.nl/over-gave/werkwijze Geven (meer…)