Auto was actie Bouwsteen Oost-Europa

(meer…)

Diaconie collecte zondag 15 mei is bestemd voor MAF (Mission Aviation Fellowship)

Mission Aviation Fellowship is een christelijke zendingsorganisatie die met vliegtuigen mensen bereikbaar maakt voor hulp en het Evangelie. Met 130 MAF-vliegtuigen vliegen we wereldwijd hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden. Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! http://www.maf.nl Geven (meer…)

Sportweek 2022 | 16+ jongeren gezocht!

Deze zomer wordt er opnieuw een Sportweek georganiseerd. Een mooi project waarbij we als kerken in Emmeloord, in samenwerking met Youth for Christ Emmeloord (Heelal) eraan bij mogen dragen om Gods Licht te verspreiden. De 1e week van de zomervakantie wordt in de Sterrenbuurt en de Zuidert deze Sport-en-spelweek georganiseerd om de kinderen en jongeren uit de wijk een leuke vakantieweek te bieden.  Voor het sportteam zoeken we jongeren van 16 jaar en ouder die open staan voor een intensieve, inspirerende (meer…)
teamwork

Jeugdwerk = jeugdleiders

Wat hebben we een ontzettend mooie groep jongeren om ons heen in De Hoeksteen! Wat een zegen om met verschillende generaties Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. De afgelopen maanden heb ik dat geproefd en gezien op verschillende plekken in het jeugdwerk. Er gebeurt veel en wat zijn daar veel vrijwilligers met een hart voor jongeren bij betrokken, mooi om te zien. ( : Ondanks winter lockdown hebben we een fijn voorjaar met elkaar gehad. Nu loopt (meer…)

Diaconie collecte zondag 8 mei is de diaconiecollecte bestemd voor RLG (Recreatie Lichamelijke Gehandicapten)

Tot de opdracht van deputaten pastoraat in de gezondheidszorg van de CGK behoort ook de aandacht voor mensen met een hand​icapten. Daartoe heeft het deputaatschap een werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten. Deze werkgroep organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, zoals de bootreis op de PWA, vakantie week nieuw Hyde park in Doorn en ’t Keampke in De Lutte. Een aantal van onze gemeente zijn in het verleden mee geweest of als gast (meer…)

Nieuws van de Raad van Kerken

Geachte zuster, broeder,Begin dit jaar heeft de Raad van Kerken Emmeloord stil gestaan bij haar rol in de aangesloten kerken en in Emmeloord/Noordoostpolder. We kwamen tot de conclusie dat onze zichtbaarheid in zowel de kerken als in onze lokale samenleving te klein is. De activiteiten, kerkdiensten/gespreksavonden die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd, samen met leden van de aangesloten kerken/voorgangers/mannenkoor; gaan we continueren.We zullen daarover meer vooraf met de aangesloten kerken en de lokale samenleving berichten. We willen ook graag (meer…)

Zondag 1 mei is de diaconie collecte bestemd voor financiële ondersteuning werkvakantie Denise Gravesteijn met World Servants

Denise gaat samen met haar nichtje Emma Bos dit jaar van 1-8 tot 20-8 op werkvakantie met World Servants naar Maforki, een rustig dorp in het noorden van Sierra Leone waar ze gaan meehelpen aan de bouw van drie klaslokalen die voor ruim vijfhonderd kinderen de kans biedt op beter onderwijs. De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden om de reis te bekostigen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan, voor meer info zie www.worldservants.nl/sierra-leone/sl122 (meer…)

Leer van Mij

We zijn ondertussen ruim twee maanden op de basis van de Missie Discipelschap Training in Boschkop-Pretoria. De eerste week moest ik ontzettend wennen aan het leven op de basis. Debasis is omheind en gesloten met een hek. Wanneer we de basis af willen moeten we toestemming vragen aan de stafleiding. De eerste week worden alle regels verteld en wordt zelfsvermeld dat onze kamer wordt gecontroleerd. Ik voel mij in veel opzichten als een kind en zeer zeker een opstandig kind. (meer…)

Diaconie collecte zondag 17 april is bestemd voor HVC (Hulp voor Vervolgde Christenen)

HVC wil voor vervolgde christenen willen zij een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. Ze willen dicht bij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun situatie. Over de hele wereld wordt Pasen gevierd. In sommige landen komen christenen bij elkaar met gevaar voor eigen leven. Dat weerhoudt hen er echter niet van om het goede nieuws van de opstanding van de Heere Jezus ook te delen met hun ongelovige buren. Samen met de lokale (meer…)

De diaconiecollecte op Goede vrijdag is bestemd voor het CIS

Stichting Centrum voor Israëlstudies (de Christelijke Hogeschool Ede, deputaten ‘Kerk en Israël’ van de CGK en de Geref Zendingsbond. Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen; Luisteren, dienen en getuigen. De relatie met Israël vraagt om een betrokkenheid op de nood van het land en de mensen om samen te zoeken in (meer…)