Diaconie collecte zondag 16 januari is bestemd voo ‘van Boven in Afrika’

Op 16 januari zullen Frank en Willeke van Boven met Operatie Mobilisatie vanuit onze gemeente worden uitgezonden op missie naar Zuid-Afrika. Als gemeente dragen we hen daarbij een warm hart toe. De collecte op zondag 16 januari zal dan ook zijn voor de ondersteuning van hun werk dat ze daar hopen te gaan doen. Geven (meer…)

Diaconie collecte zondag 9 januari 2022 is bestemd voor de gaarkeuken in Sabinov (Slowakije)

Predikant Ds. Kaleeja werd twee jaar geleden bezocht door Paul/Reindert en Gerrit. Onder zijn leiding en bovenal door Gods Zegen is er veel tot stand gebracht, een wonder op zich! Zo is een compleet kerkelijk centrum gebouwd, met gaarkeuken (waar we nu voor collecteren) en school. Ook is een sportveld aangelegd. Per week worden 400 maaltijden uitgedeeld in de gaarkeuken.  (vier dagen per week wordt er gekookt) Regelmatig worden er voedselpakketten samengesteld. De burgemeester is enorm blij met het werk, (meer…)

Diaconie collecte zondag 2 januari 2022 is bestemd voor gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 650 vrijwilligers bezoeken deze groep mensen. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrijkomt, blijft de vrijwilliger betrokken. Als organisatie geloven we in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken (meer…)

De collecte kerstavond is bestemd voor Leger des Heils

Het Leger des Heils staat in de traditie van het christelijk geloof. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus Het Leger des Heils deelt het geloof, zoals dat hierboven beschreven staat, met vele christenen wereldwijd. We brengen wel onze eigen accenten aan. Wat ons met name kenmerkt, is dat we een strijdbare beweging willen zijn. Dat blijkt niet alleen uit onze naam en symbolen zoals de vlag, maar ook (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 19 december is bestemd voor ‘Hulp eigen gemeente’

Als diaconie bieden we hulp waar nodig. Het kan gaan om praktische hulp, maar ook mensen die financieel een steuntje in de rug kunnen gebruiken helpen wij. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen, maar mogen we als broeders en zuster de handen en voeten zijn in onze gemeente en daarbuiten. We horen regelmatig: “Als er hulp nodig is of financiële nood in de gemeente, dan willen wij wel wat extra’s doen”.  Een aantal situaties en gemeenteleden vragen om (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 12 december is bestemd voor Hart voor de Polder

Als gezamenlijke kerken werken we samen en willen we “goed” doen in de polder. Hart voor de Polder wil het Licht verspreiden in de Noordoostpolder. Dit doen we door per jaar verschillende projecten te organiseren zoals de kerstpakkettenactie en de kersttocht langs acht kerken in het centrum van Emmeloord. Geven (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 5 december is bestemd voor bouwsteen Oost-Europa Pata Rat

De diaconiecollecte is bestemd voor de diaconale reis die we vanuit onze gemeente komende zomer hopen te maken naar Pata Rat in Roemenië. Afgelopen zomer kon deze vanwege corona helaas geen doorgang vinden. Voor komende zomer staat de reis gepland van 16-23 juli 2022. Wat zijn we blij dat we als reisgroep vanuit onze gemeente, dat God ons in de gelegenheid stelt, daar in woord en daad iets van zijn liefde voor ALLE mensen te laten zien. De reisgroep zal (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 21 november is bestemd voor Evangelische Hogeschool Amersfoort

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Een belangrijke taak voor de EH is studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit. Op de EH leren studenten dat een relatie met God het hele leven kan doortrekken. Een andere taak van de school is om jongeren te leren op een goede manier hun geloof te delen Geven (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 14 november is bestemd voor Red een Kind

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. We werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Als diaconie van de Hoeksteen sponsoren wij 2 kinderen via Red een Kind. Geven (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 31 oktober is bestemd voor TEAR

Tear helpt mensen zelf opstaan uit armoede en onrecht. Armoede stoppen via lokale kerken is bijzonder doeltreffend. Met de financiële steun kan Tear meer lokale kerken trainen en toerusten. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om lokale professionals in te schakelen die samen met de kerk aan de slag gaan. En waar nodig wordt de slagkracht van kerken vergroot door te investeren in middelen die niet of nauwelijks aanwezig zijn. Denk aan trainingsmateriaal, gereedschap, (medische) hulpmiddelen, bouwmaterialen, vervoersmiddelen of een onderkomen (meer…)