Deze berichten worden zichtbaar op de Geven pagina.

Diaconie collecte zondag 27 november is bestemd voor CGK-project Hulp aan weduwen, wezen en gehandicapten in Oeganda

S Dit project in Oeganda ondersteunt weduwen, wezen en gehandicapten bij het verkrijgen van een duurzaam inkomen. Deze groep moet bedelen om geld en eten. Dat is pijnlijk en hun zelfvertrouwen is laag. Door dit project te steunen worden deze kwetsbare mensen geholpen met onderwijs, werk en een goede gezondheid zodat zij sterk en onafhankelijk worden. Economische redzaamheid geeft zelfvertrouwen. Dit kan worden bereikt door onderwijs en te helpen investeren in productieve activiteiten zoals de landbouw. Naast deze praktische begeleiding (meer…)

Diaconie collecte zondag 13 november is bestemd voor het werk van Marleen Blankestijn bij Stichting Gave

Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.  Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave is een interkerkelijke organisatie. Marleen is verantwoordelijk voor alles wat er speelt rondom personeelszaken binnen (meer…)

Diaconie collecte van dankdag 2022

Naast de collecte worden er ook goederen ingezameld voor de voedselbank. Met name het laatste jaar zien zij een flinke toename in het aantal mensen dat helaas van de voedselbank gebruik moet maken. Ondersteuning is dan ook erg nodig. Vanaf zondag 28 oktober tot en met 6 november zullen er bij beide ingangen van de kerk kratten staan, waar je de producten in kwijt kan. De voedselbank vraagt vooral om houdbare levensmiddelen in blik of pak. Denk daarbij aan houdbaar (meer…)

Diaconie collecte van zondag 30 oktober is bestemd voor Care4Gabia

Stichting Care4Gambia heeft uw hulp nodig! De stichting zet zich in om de kansarme kinderen te helpen om naar school te kunnen gaan door het schoolgeld te betalen. Hier krijgen ze een warme maaltijd van de moeders die helpen. Soms is dit het enige wat een kind krijgt op een dag.  Het regenseizoen van nu laat veel sporen achter. Door de overstromingen zijn vele huizen kapot, er zijn veel malariamuggen waardoor kinderen en volwassenen ziek worden en soms leidt dit (meer…)

Diaconie collecte zondag 23 oktober is bestemd voor het werk van Sido Wattel bij WEC

WEC heeft als missie om het Evangelie te brengen naar de mensen die nog nooit over Jezus gehoord hebben. In de zendingswereld worden deze mensen de ‘onbereikten’ genoemd. Frank en Willeke van Boven hebben een paar weken geleden tijdens een kerkdienst visueel gemaakt wie de onbereikten zijn. Op deze onbereikten richt WEC zich dus ook. Sido is bij WEC verantwoordelijk voor de financiële administratie. Daarnaast is hij betrokken bij het WEC Nieuws en schrijft hij berichten namens WEC voor social media. (meer…)

Diaconie collecte zondag 9 oktober is bestemd Stichting Steun Messiasbelijdende Joden

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden steunt al 20 jaar Joden in Israël die Jezus als Messias belijden met gebeden, gaven en meeleven. Vaak vallen deze Joden tussen wal en schip. In de synagoge worden ze niet geaccepteerd omdat ze in Jezus geloven; in de kerk wordt vaak verwacht dat ze hun tradities en gewoonten als Joden achter zich laten. Ze ondervinden veel onbegrip en hebben te maken met afwijzing of discriminatie. Er worden meer dan 30 projecten ondersteunt, waaronder een bejaardentehuis (meer…)

Diaconie collecte zondag 2 oktober is bestemd voor Operatie Mobilisatie noodhulp Pakistan

Na drie maanden van onophoudelijke moessonregens staat een derde van Pakistan onder water. In heel Pakistan viel bijna drie keer zoveel regen als normaal in deze tijd van het jaar, wat heeft geleid tot damdoorbraken en rivieren die hele dorpen verzwolgen. Ruim 33 miljoen mensen verloren hun huis, een half miljoen van hen heeft de weg naar een vluchtelingenkamp gevonden. Meer dan twaalfhonderd mensen verloren hun leven. Er wordt gevreesd dat nog meer mensen hun leven verliezen, ook door ziektes (meer…)

Diaconie collecte zondag 18 september is bestemd voor Wycliffe bijbelvertalers Nederland

Er wachten nog 1,5 miljard mensen op Gods Woord in hun eigen taal. Daar wil Wycliffe graag samen met u wat aan doen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de Bijbel krijgen in de taal van hun hart, zodat ze Gods woorden kunnen begrijpen en hun levens veranderen. Daarom zijn ze een speciaal project in 2020 gestart: Project20/25. Ze willen aan 50 nieuwe vertaalprojecten meewerken in 5 jaar. Het project is een grote uitdaging, maar ze vertrouwen op God om (meer…)

Diaconie collecte zondag 4september is bestemd voor Evangelische Hogeschool

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Een belangrijke taak voor de EH is studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit. Op de EH leren studenten dat een relatie met God het hele leven kan doortrekken. Een andere taak van de school is om jongeren te leren op een goede manier hun geloof te delen. Geven (meer…)

Diaconie collecte zondag 28 augustus is bestemd voor Mensenkinderen

Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten. In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen Bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in Nederland Bewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en ervoor te zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden met de Blijde Boodschap en Barmhartige daden. Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in (meer…)