gDiaconie collecte voor zondag 19september is bestemd voor Care 4 Gambia

Stichting Care4Gambia heeft uw hulp nodig! Stichting Care4Gambia geeft steun aan de arme inwoners van Gambia. Inwoners waarvoor voedsel, scholing of gezondheidszorg veelal niet toegankelijk is. Momenteel is het regenseizoen in Gambia, dit betekent; heel veel regen, harde wind en veel last van malariamuggen. Door de wind zijn de daken van huizen afgewaaid, wegen zijn niet toegankelijk, waardoor het soms moeilijk is om eten te kopen. Daarnaast zijn de prijzen van het voedsel weer omhoog gegaan. Rijst kopen is hierdoor (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 5september is bestemd voor noodhulp Haïti

Opnieuw werd Haïti opgeschrikt door een aardbeving. Deze was van grotere kracht dan die in 2010. De gevolgen zijn verschrikkelijk: vele dodelijke slachtoffers, persoonlijk leed, veel verwoesting van talloze huizen, kerken en gebouwen. De nood wás al hoog: Haïti heeft te maken met tropische stormen, politieke chaos na de moord op de president en enorme economische problemen. Daar kwamen vorig jaar ook de gevolgen van de coronacrisis bij. En dan nu opnieuw getroffen door een aardbeving. Deputaten diaconaat willen via (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 29 aug is voor stichting INLIA

NLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. We bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken en diaconale fondsen. Ons werk wordt al gedurende vele jaren structureel ondersteund (meer…)
stichting present

Diaconie collecte voor zondag 22 aug is voor stichting Present NOP

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en diegene die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit de de visie dat een mens veel heeft ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present laat zich inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen ze als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 18 juli is voor World Servants

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 4 juli is voor SeeYou

SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland. Met deze stap kan de organisatie effectiever, meer vanuit christelijke waarden werken en dichter bij de oorspronkelijke missie van de organisatie komen; opkomen voor mensen met een handicap. SeeYou zet zich in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een visuele of andere beperking. Dat doen ze in zeven landen in Afrika en Azië: Ethiopië, Rwanda, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Cambodja en Indonesië. Omdat ieder mens waardevol en (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 27 juni is voor LEPRAzending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In hun strijd vergeten we de individuele patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Iedere twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Jij hebt lepra’. Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Mensen met lepra worden vaak verstoten, uit angst voor besmetting. Zonder de juiste medische zorg, leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en diepe armoede.  Helpt u mee lepra voorgoed te verslaan? Zie https://www.leprazending.nl/   Geven (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 20 juni is voor Kerk en Vluchteling NOP

20 juni is het wereld vluchtelingendag. Kerk en Vluchteling NOP is een onafhankelijke werkgroep gevormd door vertegenwoordigers uit de kerken in de regio. Onze kerk is ook vertegenwoordigt in de werkgroep. Voornaamste doelstelling is Kerken en gemeenteleden helpen een naaste te zijn voor de vluchteling en vluchtelingen helpen om Jezus te leren kennen en te groeien in hun geloof. Het House of Joy is een eigen plek voor vluchtelingen, dichtbij het azc. Zie ook website:  http://www.gave.nl/over-gave/werkwijze Geven (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 13 juni Gaarkeuken Sabinov

De diaconiecollecte voor zondag 13 juni is voor Gaarkeuken Sabinov. Jaarlijks steunen we als Hoeksteen de gaarkeuken in Sabinov (Slowakije). De gaarkeuken in Sabinov zorgt elke week voor 400 maaltijden voor de allerarmsten aldaar. Voor meer info vraag de Bouwsteen Oost-Europa. Geven (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 6 juni Hoop Voor Albanië

De diaconiecollecte voor zondag 6 juni is voor Hoop Voor Albanie. Kijk voor meer info op https://www.hoopvooralbanie.nl. Geven (meer…)