Diaconie collecte zondag 26 juni is de diaconiecollecte bestemd voor Bouwsteen Oost-Europa; Pata Rat, Cluj Roemenië

De collecte is bestemd voor de diaconale reis die we vanuit onze gemeente aankomende zomer hopen te maken naar Pata Rat in Roemenië. Afgelopen zomer kon deze vanwege corona helaas geen doorgang vinden. Deze zomer gaat de reis door! Van 16-23 juli 2022. Wat zijn we blij dat we als reisgroep vanuit onze gemeente, dat God ons in de gelegenheid stelt, daar in woord en daad iets van zijn liefde voor ALLE mensen te laten zien. De reisgroep zal daar (meer…)

Diaconie collecte zondag 19 juni is bestemd voor het House of Joy in Luttelgeest

St Gave organiseert van 19 t/m 25 juni de Vluchtelingengebedsweek, daarom willen we collecteren voor het House of Joy. In een House of Joy kunnen asielzoekers zich thuis voelen. Op adem komen van de stress en de drukte in het asielzoekerscentrum. Het house of joy is een unit op een boerderijterrein, op loopafstand van het azc. Een plek waar de hele week activiteiten worden georganiseerd, zoals bijbelstudie, vrouwenochtenden, kinderbijbelclub, handwerken, het uitdelen van kleding en Nederlandse les. Hierbij is een (meer…)

Diaconie collecte zondag 5 juni is bestemd voor YFC Heelal

YFC, heelal, is gevestigd aan de Wilgenlaan 4 in Emmeloord. De Jongerenwerkers van Heelal hebben een hart voor jongeren. Ze willen aan jongeren laten merken dat ze gezien, gewaardeerd en gerespecteerd worden. Gedreven door Gods liefde zoeken ze jongeren op. In jongerencentrum Heelal kun je binnenlopen voor een kopje koffie en thee, Playstation, poolen, spelletjes, een luisterend oor en nog veel meer. Met de brandweerbus en pannakooi zoeken ze jongeren op straat op, in de Sterrenbuurt meidenwerk, met Knabbel en Babbel bieden (meer…)

Diaconie collecte zondag 15 mei is bestemd voor MAF (Mission Aviation Fellowship)

Mission Aviation Fellowship is een christelijke zendingsorganisatie die met vliegtuigen mensen bereikbaar maakt voor hulp en het Evangelie. Met 130 MAF-vliegtuigen vliegen we wereldwijd hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden. Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! http://www.maf.nl Geven (meer…)

Diaconie collecte zondag 8 mei is de diaconiecollecte bestemd voor RLG (Recreatie Lichamelijke Gehandicapten)

Tot de opdracht van deputaten pastoraat in de gezondheidszorg van de CGK behoort ook de aandacht voor mensen met een hand​icapten. Daartoe heeft het deputaatschap een werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten. Deze werkgroep organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, zoals de bootreis op de PWA, vakantie week nieuw Hyde park in Doorn en ’t Keampke in De Lutte. Een aantal van onze gemeente zijn in het verleden mee geweest of als gast (meer…)

Zondag 1 mei is de diaconie collecte bestemd voor financiële ondersteuning werkvakantie Denise Gravesteijn met World Servants

Denise gaat samen met haar nichtje Emma Bos dit jaar van 1-8 tot 20-8 op werkvakantie met World Servants naar Maforki, een rustig dorp in het noorden van Sierra Leone waar ze gaan meehelpen aan de bouw van drie klaslokalen die voor ruim vijfhonderd kinderen de kans biedt op beter onderwijs. De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden om de reis te bekostigen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan, voor meer info zie www.worldservants.nl/sierra-leone/sl122 (meer…)

Diaconie collecte zondag 17 april is bestemd voor HVC (Hulp voor Vervolgde Christenen)

HVC wil voor vervolgde christenen willen zij een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. Ze willen dicht bij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun situatie. Over de hele wereld wordt Pasen gevierd. In sommige landen komen christenen bij elkaar met gevaar voor eigen leven. Dat weerhoudt hen er echter niet van om het goede nieuws van de opstanding van de Heere Jezus ook te delen met hun ongelovige buren. Samen met de lokale (meer…)

De diaconiecollecte op Goede vrijdag is bestemd voor het CIS

Stichting Centrum voor Israëlstudies (de Christelijke Hogeschool Ede, deputaten ‘Kerk en Israël’ van de CGK en de Geref Zendingsbond. Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen; Luisteren, dienen en getuigen. De relatie met Israël vraagt om een betrokkenheid op de nood van het land en de mensen om samen te zoeken in (meer…)

Diaconie collecte zondag 3 april is bestemd voor ondersteuning werk Sido Wattel bij WEC Nederland

WEC is een internationale zendingsorganisatie die in 1913 werd opgericht door de Engelse cricketspeler C.T. Studd. God legde het op zijn hart om het Evangelie naar China te brengen. Inmiddels is WEC met 2000 werkers actief in 80 landen. Het doel van WEC is om het Evangelie te brengen naar hen die (nog) geen kans hebben gehad om over het goede nieuws van Jezus Christus te horen. Sido is één van de medewerkers op de boekhouding. Daarnaast doet hij de (meer…)

Diaconie collecte zondag 20 maart is bestemd voor See You

SeeYou, missie van de organisatie vanuit christelijke waarden werken; opkomen voor mensen met een handicap (spreuken 31:8-9). SeeYou zet zich in voor mensen met een visuele beperking. SeeYou ziet hen en helpt hen met oog zorg, andere medische zorg, onderwijs, werk en inclusie in samenwerking met de lokale gemeenschap. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar. Dat doen ze in zeven landen in Afrika en Azië: Ethiopië, Rwanda, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Cambodja en Indonesië. Zie www.seeyoufoundation.nl/ Geven (meer…)