Nagelerstraat wordt opnieuw ingericht

De Nagelerstraat, de straat waar De Hoeksteen aan staat, wordt opnieuw ingericht. Niet alleen de straat, maar ook de riolering in de buurt, wordt verfrist. De straat wordt hierbij ook verbreed (vanwege het fietspad), waardoor de tuin van De Hoeksteen wordt verkleind. Dit alles betekent enkele weken overlast, tenzij je het leuk vindt om over een opgebroken straat de klauteren. We kunnen niet vlak voor de deur uitstappen, dus hoe gaan we dat doen? Gelukkig kan je nog prima bij (meer…)
Cursus Oude Testament door ds Bram Hofland

Cursus Oude Testament

Dik boek hè, die Bijbel. Geen beginnen aan, veel te veel bladzijden, te ingewikkeld of… Daarom organiseerde de CGK De Hoeksteen een cursus over het eerste deel van de Bijbel: het Oude Testament. In 10 avonden ontdekten we onder leiding van ds. Bram Hofland de grote lijn. Deze lessen zijn als video terug te kijken via de cursus-pagina. Je kan alle lessen dus alsnog volgen, in je eigen tempo. Ga naar de cursus pagina Er is inmiddels gehint op een (meer…)
Ontruiming of ontruimingsoefening

Ontruiming of ontruimingsoefening

In de afgelopen periode zijn de kosters en BHV-ers (bedrijfshulpverleners) geschoold om te kunnen omgaan met allerlei mogelijke calamiteiten, waaronder een situatie waarin de kerk zo snel mogelijk ontruimd moet. Er is een procedure bedacht, hoe dat het beste zou kunnen. Om te oordelen of datgene wat bedacht is, ook werkelijk goed bedacht is, willen we dat binnenkort een keer gaan oefenen. Voor het leerproces is een bepaald scenario bedacht, er zijn natuurlijk allerlei andere scenario’s te bedenken. Voor nu (meer…)
welke kant op

Verder met 2 websites

Sinds de Vogelbuurt in Emmeloord gebouwd werd, hebben de CGK en NGK in Emmeloord een gezamenlijke website gehad. Lange tijd was dat technisch goed te doen, maar de laatste jaren lukte het niet meer om dat ook in het adres naar voren te laten komen. Bovendien was het niet altijd duidelijk voor (nieuwe) bezoekers met wie ze te maken hadden. Daarom is de website gesplitst en gaan we nu samen verder, maar met twee websites (evenveel als we voorgangers en (meer…)
Knielen Kruis

Samen stil worden

N.A.V. DE MAATREGELEN I.V.M. HET CORONAVIRUS BERAAD DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE ZICH OP MOGELIJKHEDEN OM IN DE BETREFFENDE WEEK TOCH GEZAMENLIJK STIL TE KUNNEN STAAN BIJ VOOR WAT JEZUS VOOR ONS AAN HET KRUIS HEEFT GEDAAN. Tijdens de stille week, de week voor Pasen, zullen we in de Hoeksteen samen stil worden. Stil worden voor dat wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Het is ons verlangen dat deze boodschap tot ons hart door mag dringen. In deze week nemen (meer…)
Opwekking Pinksterconferentie

Pinksterconferentie Opwekking

Van 7-10 juni 2019 organiseert Stichting Opwekking haar jaarlijkse Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Het thema is dit jaar ‘Dieper met de Geest’. Een mooi thema voor iedereen die verlangt naar meer verdieping in het leven met de Heilige Geest. Ook dit jaar gaat er weer een groep uit de Hoeksteen kamperen op Opwekking. We beleven daar met elkaar bijzondere dagen in verbinding met God en elkaar. Er zijn programma’s voor alle leeftijden: voor volwassenen, jongeren, tieners en kinderen. Het mooie is (meer…)
Rentmeesterschap

Gemeentezondag De Hoeksteen

Op 10 maart is het gemeentezondag. In De Hoeksteen gaat het dan opnieuw over “rentmeesterschap”. Binnenkort vertellen we daar meer over. Bij een gemeentezondag gaat het vooral om de ontmoeting: we zijn als gemeente groot genoeg om verrast te worden door contact met iemand die je nog niet zo goed kent. Daarom is het fijn om samen te praten en te doen. Alledaagse dingen, maar ook hoe je denkt over een bepaald onderwerp, hoort daarbij. Dus blijven we bij elkaar (meer…)
Inzegening

Ds. Bram Hofland

We kijken terug op een bewogen, inspirerende en blijde dienst, waarin Bram Hofland is bevestigd in het ambt van predikant en verbonden is aan de gemeente van De Hoeksteen in Emmeloord. Op 5 februari 2017 vond dat plaats in een dienst, waarin de gemeenten van De Hoeksteen en De Rank ook veel mensen van buiten ontvingen om samen getuige te zijn van dit feest. Want dat is het: God geeft richting aan je leven en dat blijkt opnieuw wanneer een (meer…)
Bevestiging Intrede Bram Hofland

In aanloop naar …

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk “de Hoeksteen” feliciteert Bram en Nynke Hofland met het, op 11 januari jl. met goed gevolg voor de classis Zwolle, afgelegde peremptoir examen door Bram. Bram kan nu onze gemeente als predikant gaan dienen. Na een periode van bijna vijf jaar vacant te zijn geweest zien we er als kerkenraad en gemeente naar uit weer een eigen herder en leraar te mogen verwelkomen. De bevestigings- en intrededienst zal plaatsvinden op zondagmiddag 5 februari (meer…)
Bram en Nynke

Nieuwe predikant voor Emmeloord

We zijn blij! De gemeente van De Hoeksteen heeft een beroep uitgebracht op Bram Hofland, om voorganger te worden van onze gemeente. Bram, nu nog kandidaat, kreeg daarnaast nog een aantal beroepen en moest dus samen met zijn vrouw Nynke ontdekken welke weg God met hen zou gaan. Ondertussen hoopten en baden wij dat die weg naar Emmeloord zou leiden. Wat zijn we blij en dankbaar dat onze wegen nu bij elkaar komen: Bram en Nynke komen naar het ‘platteland’! Er moet nog (meer…)