Alles wat 1) actie vraagt, 2) niet tijdgebonden is en 3) niet gemeente-specifiek is. Bijvoorbeeld: oproepen om kleding te verzamelen, een periode (thuis) dezelfde bijbelgedeelten te lezen enz.

Bert Reinds Coaching meandmyhouse

Toerusting: Gezin naar Gods plan

Toerustingsavonden: Gezin naar Gods plan 10 september, 15 oktober en 29 oktober De opvoedingswerkelijkheid laat zich niet zo gemakkelijk leiden. Het met elkaar optrekken valt soms tegen, en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat de deskundigen beloven. Dan groeit het verlangen om ervaringen uit te wisselen. Samen met andere opvoeders, want er zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z’n tweeën niet uit komt. In 2019 hebben we met Bert Reinds (www.meandmyhouse.nl) (meer…)

Training Respijtvrijwilligers

Wil jij je inzetten als vrijwilliger voor mantelzorgers? Een training voor als jij je als vrijwilliger wil inzetten bij meer complexe doelgroepen, zoals cliënten met dementie, niet aangeboren hersenletsel of psychiatrische problematiek. Hoe kan je hier in de praktijk het beste mee omgaan. 2, 9, 16, 23 maart 2020 om 19:30 uur Communicatie, grenzen, signalering en mantelzorg (module 1 en 2)Dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (module 3)Wat is psychiatrie? Zoals autisme, ADHD en depressie (module 4) Quote mantelzorger:Fijn dat Ans (meer…)

Werkgroep Recreatie lichamelijk gehandicapten (RLG)

In 2020 organiseert de werkgroep RLG reizen vanuit de Chr. Ger. Kerken weer een drietal vakantiereizen. Deze vakantiereizen zijn bedoeld ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen en voor mensen met een lichamelijke beperking. Het is dan fijn om er even een week tussenuit te kunnen. Een groep vrijwilligers met verpleegkundige ervaring is aanwezig om te helpen waar ondersteuning en of hulp nodig is. Partners hebben dan even tijd voor zichzelf en kunnen de zorg over laten aan de (meer…)
Bert Reinds Coaching meandmyhouse

Toerusting: Gezin naar Gods plan

Toerustingsavonden: Gezin naar Gods plan 24 januari, 21 februari en 14 maart De opvoedingswerkelijkheid laat zich niet zo gemakkelijk leiden. Het met elkaar optrekken valt soms tegen, en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat de deskundigen beloven. Dan groeit het verlangen om ervaringen uit te wisselen. Samen met andere opvoeders, want er zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z’n tweeën niet uit komt. We hebben als voorbereidingsgroep in samenspraak met Bert (meer…)

God wil wel

(meer…)