Collecte voor Goede Vrijdag 2 april

De diaconiecollecte voor Goede Vrijdag 2 april is voor CIS

Stichting Centrum voor Israëlstudies is een stichting waarin drie participanten samenwerken: 

  • de Christelijke Hogeschool Ede,
  • deputaten ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke Gereformeerde Kerken
  • en de Gereformeerde Zendingsbond.

Het karakter van de Joods-christelijke ontmoeting zoals het CIS deze nastreeft. Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden. De relatie met Israël vraagt om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de mensen om samen te zoeken in het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn. Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. https://hetcis.nl/