Collecte voor zondag 18 april

De diaconiecollecte voor zondag 18 april is voor Eleos

Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit het christelijk geloof werken ze met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven. 

Bij Eleos ben je welkom. Je mag zijn zoals je bent. Ze bieden een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen, zoals je geloof. Samen met je behandelaar en/of begeleider werk je aan het terugdringen of genezen van je psychische problematiek. Het is niet altijd mogelijk om die op te lossen. Maar binnen je mogelijkheden zoeken ze samen naar nieuw perspectief in je leven.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan zie ook https://www.eleos.nl/