Diaconie collecte voor zondag 3 oktober is bestemd voor stichting Messiasbelijdende Joden

De stichting gelooft dat Israël Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters. In september 1999 is op initiatief van personen uit verschillende kerken de stichting Steun Messiasbelijdende Joden opgericht. Wat doet de stichting: Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en onze gaven.