Collecte voor Hemelvaartsdag

De diaconiecollecte voor Hemelvaartsdag is voor Kimon

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen ze een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Deze doelstelling willen we realiseren door het uitzenden van veldwerkers naar werkterreinen wereldwijd. Ze weten zich hierin geroepen en gezonden door God, die in Zijn Zoon Jezus Christus deze opdracht heeft gegeven: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet’ (Marcus 10) en: ‘Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken’. Voor meer informatie www.kimon.nl