Collecte Zondag 20 september

Op zondag 20 september zijn er twee collectes: Kerk en Christelijke Gemeente (CGK) Bunde-Meerssen

(CGK) Bunde-Meerssen is een gemeente van zo’n 100 leden, vlakbij Maastricht, die op missionair gebied actief is (alphacursus in Farsi en alphacursus in Nederlands, introductiecursus, kinderwerk) en op diaconaal gebied (buurtmaaltijden en zorg voor vluchtelingen). Als kleine protestants-gereformeerde kerk in Limburg kunnen ze ondersteuning door gebed, financiën en hulp goed gebruiken!

Jan en Titia Bosch zijn er in juni 2016 als predikantenechtpaar gekomen en hebben met hulp van gemeenteleden en vrijwilligers de kapsalon bij hun huis in Maastricht verbouwd tot aanloophuis om het te gebruiken voor missionaire en diaconale doeleinden.

Van harte wordt deze collecte bij u aanbevolen. Meer info: www.stemvandegoedeherder.nl 

Zie ook: Hoe kan ik geven