Collecte Zondag 25 oktober

Op zondag 25 oktober zijn de collectes voor Kerk en stichting Light for the World.

Stichting Light for the World werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Vaak worden zij met een handicap niet geholpen of is de kliniek lastig te bereiken. Iedereen heeft recht op gezondheidszorg.

Daarom zetten wij ons in zodat mensen met een handicap ook toegang krijgen tot medische zorg. Het bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap is een deel van de oplossing. Ook overheden, werkgevers en scholen hebben een taak om eventuele belemmeringen op te sporen en weg te nemen. Light fort he World wil bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is onze leidraad. 

Mensen met een handicap behoren tot de meest kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden. Ze krijgen niet dezelfde kansen als mensen zonder handicap. Zij vormen het hart van en geven richting aan ons werk. Gelijke kansen? Daar zorgen we samen voor! 

Zie ook: Hoe kan ik geven