De diaconiecollecte op Goede vrijdag is bestemd voor het CIS

Stichting Centrum voor Israëlstudies (de Christelijke Hogeschool Ede, deputaten ‘Kerk en Israël’ van de CGK en de Geref Zendingsbond. Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen; Luisteren, dienen en getuigen. De relatie met Israël vraagt om een betrokkenheid op de nood van het land en de mensen om samen te zoeken in het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.https://hetcis.nl/