stichting present

Diaconie collecte voor zondag 22 aug is voor stichting Present NOP

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en diegene die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit de de visie dat een mens veel heeft ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present laat zich inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen ze als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.