Diaconie collecte voor zondag 27 juni is voor LEPRAzending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In hun strijd vergeten we de individuele patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Iedere twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Jij hebt lepra’. Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Mensen met lepra worden vaak verstoten, uit angst voor besmetting. Zonder de juiste medische zorg, leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en diepe armoede. 

Helpt u mee lepra voorgoed te verslaan? Zie https://www.leprazending.nl/