Diaconie collecte voor zondag 4 juli is voor SeeYou

SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland. Met deze stap kan de organisatie effectiever, meer vanuit christelijke waarden werken en dichter bij de oorspronkelijke missie van de organisatie komen; opkomen voor mensen met een handicap. SeeYou zet zich in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een visuele of andere beperking. Dat doen ze in zeven landen in Afrika en Azië: Ethiopië, Rwanda, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Cambodja en Indonesië. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is. Zie Https://www.seeyoufoundation.nl/