Diaconie collecte zondag 13 februari is bestemd voor Watervoorziening Cambodja

Omdat er in de twee armste provincies van Cambodja veel te weinig regen valt, is hulp van buitenaf nodig. PNKS (Licht van Hoop) graaft daarom ieder jaar in twee dorpen samen met de bewoners een grote vijver. Dit levert drinkwater op voor de mensen en hun vee. De vijver is een kweekvijver voor vis die erg geschikt is om te eten. Met het water bevloeit men ook de akker die rondom het dorp liggen. Een uitkomst voor de dorpsbewoners! Zie cgk.nl/CAM020.