Diaconie collecte zondag 14 augustus is bestemd voor Wekvoorbereidingstraject straatjongeren, Brazilië. Copy

In Brazilië komen tieners vanwege hun gezinsomstandighedenmakkelijk in de prostitutie of criminaliteit terecht. Velen raken ongewenst zwanger of gaan leven van diefstal of drugsverkoop. Om dit te voorkomen startte jeugdcentrum Jardim Colonial de cursus ‘Voorbereid de toekomst in!’. Bevlogen docenten trainen jongeren in sociale vaardigheden, het organiseren van taken, computergebruik, financieel beheer en solliciteren. Zo vergroten zij hun kans op werk en realiseren zij hun verlangen naar een beter leven. Een project van diaconaat CGK, zie cgk.nl/BRA094