Diaconie collecte zondag 17 april is bestemd voor HVC (Hulp voor Vervolgde Christenen)

HVC wil voor vervolgde christenen willen zij een bondgenoot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. Ze willen dicht bij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun situatie. Over de hele wereld wordt Pasen gevierd. In sommige landen komen christenen bij elkaar met gevaar voor eigen leven. Dat weerhoudt hen er echter niet van om het goede nieuws van de opstanding van de Heere Jezus ook te delen met hun ongelovige buren. Samen met de lokale projectleiders en contactpersonen staan ze dag en nacht klaar voor wie vervolgd wordt vanwege zijn of haar geloof. Naast toerusting en bemoediging, biedt HVC hulp in noodsituaties. www.stichtinghvc.nl