Diaconie collecte zondag 2 januari 2022 is bestemd voor gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 650 vrijwilligers bezoeken deze groep mensen. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrijkomt, blijft de vrijwilliger betrokken. Als organisatie geloven we in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Ook een gevangene is onze naaste. Meer informatie zie www.gevangenenzorg.nl