Diaconie collecte zondag 27 november is bestemd voor CGK-project Hulp aan weduwen, wezen en gehandicapten in Oeganda

S

Dit project in Oeganda ondersteunt weduwen, wezen en gehandicapten bij het verkrijgen van een duurzaam inkomen. Deze groep moet bedelen om geld en eten. Dat is pijnlijk en hun zelfvertrouwen is laag. Door dit project te steunen worden deze kwetsbare mensen geholpen met onderwijs, werk en een goede gezondheid zodat zij sterk en onafhankelijk worden. Economische redzaamheid geeft zelfvertrouwen. Dit kan worden bereikt door onderwijs en te helpen investeren in productieve activiteiten zoals de landbouw. Naast deze praktische begeleiding leert men weduwen, wezen en gehandicapten de basiswaarden van het christelijk geloof en te vertrouwen op God. Zie ook: cgk.nl/project/oeg146