Diaconie collecte zondag 3 juli is de diaconiecollecte bestemd voor TEARFUND

Tearfund helpt mensen zelf opstaan uit armoede en onrecht. Armoede stoppen via lokale kerken is bijzonder doeltreffend. Met de financiële steun kan Tearfund meer lokale kerken trainen en toerusten. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om lokale professionals in te schakelen die samen met de kerk aan de slag gaan. En waar nodig wordt de slagkracht van kerken vergroot door te investeren in middelen die niet of nauwelijks aanwezig zijn. Denk aan trainings-materiaal, gereedschap, (medische) hulpmiddelen, bouw-materialen, vervoersmiddelen of een onderkomen voor de activiteiten van de kerk.