Diaconie collecte zondag 8 mei is de diaconiecollecte bestemd voor RLG (Recreatie Lichamelijke Gehandicapten)

Tot de opdracht van deputaten pastoraat in de gezondheidszorg van de CGK behoort ook de aandacht voor mensen met een hand​icapten. Daartoe heeft het deputaatschap een werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten. Deze werkgroep organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, zoals de bootreis op de PWA, vakantie week nieuw Hyde park in Doorn en ’t Keampke in De Lutte. Een aantal van onze gemeente zijn in het verleden mee geweest of als gast of als vrijwilliger bij een van de reizen van de RLG. Zie https://cgk.nl/project/werkgroep-recreatie-lichamelijk-gehandicapten/