Diaconie collecte zondag 9 oktober is bestemd Stichting Steun Messiasbelijdende Joden

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden steunt al 20 jaar Joden in Israël die Jezus als Messias belijden met gebeden, gaven en meeleven. Vaak vallen deze Joden tussen wal en schip. In de synagoge worden ze niet geaccepteerd omdat ze in Jezus geloven; in de kerk wordt vaak verwacht dat ze hun tradities en gewoonten als Joden achter zich laten. Ze ondervinden veel onbegrip en hebben te maken met afwijzing of discriminatie. Er worden meer dan 30 projecten ondersteunt, waaronder een bejaardentehuis waar Arabische christenen en Messiasbelijdende Joden samen een thuis hebben, jeugdwerk voor dienstplichtige jongeren, gaarkeukens, een Messiasbelijdende school in Jeruzalem.