Zondag 1 mei is de diaconie collecte bestemd voor financiële ondersteuning werkvakantie Denise Gravesteijn met World Servants

Denise gaat samen met haar nichtje Emma Bos dit jaar van 1-8 tot 20-8 op werkvakantie met World Servants naar Maforki, een rustig dorp in het noorden van Sierra Leone waar ze gaan meehelpen aan de bouw van drie klaslokalen die voor ruim vijfhonderd kinderen de kans biedt op beter onderwijs. De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden om de reis te bekostigen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan, voor meer info zie www.worldservants.nl/sierra-leone/sl122