Zondag 31 juli is de diaconiecollecte bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek

Voor wie? Iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. Wat bieden wij? Een gastvrij huis (de Pietersberg in Oosterbeek) in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem … De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs Zie www.pdcdeherberg.nl/