Mondmasker

Aangescherpte maatregelen Covid

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de rijksoverheid (van 29 september jl.) en de aanvullende maatregelen n.a.v. de recente gesprekken tussen de kerken en minister Grapperhaus willen we ook voor de gemeente, voor de maand oktober, een aantal (gewijzigde) maatregelen doorvoeren.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Wij vinden het erg jammer dat de ruimte die er was, lees dat er binnen onze gemeente alweer veel activiteiten opgestart waren, nu toch verder beperkt zal moeten worden!

Hiermee willen wij, als CGK De Hoeksteen, ook onze bijdrage leveren om de sociale contactmomenten onderling te beperken. Hierbij hebben we rekening gehouden met activiteiten welke direct gelinkt zijn aan de opbouw van ons geloof, de kracht van onze gemeente en welke hier in mindere mate aan bijdragen.

Dit betekent vanaf maandag 5 oktober:

 • Kerkdiensten kunnen doorgang vinden. Hierbij geldt vanaf heden een maximum van 30 personen (exclusief personeel). Voor het MFC ‘De Pionier’ in Tollebeek geldt vanaf heden ook een maximum van 30 personen (exclusief personeel). Voor beide locaties zal de gemeentezang achterwege gelaten worden.
  Tevens is het dringend advies om bij binnenkomst en elke verplaatsing binnen de kerkzaal een mondkapje te dragen (m.u.v. kinderen t/m 12 jaar). Dit geldt voor alle aanwezige personen inclusief het personeel vanaf het moment dat het kerkgebouw betreden wordt totdat deze weer verlaten wordt!
  Met betrekking tot de viering van het heilig avondmaal is het verstandig dit al zittende te vieren. Door de ouderling(en) de rijen langs te (laten) gaan (voorzien van mondkapje en handschoenen) kan men dan een stuk brood en een bekertje wijn nemen. Hiermee worden de momenten voor verplaatsing beperkt tot enkele personen (de ouderlingen). Dit geldt voor beide locaties.
 • Het koffiedrinken na de kerkdienst, zowel binnen als buiten De Hoeksteen willen we toch nog even parkeren. Dit geldt tevens voor alle bijzondere diensten alsook voor de livestream in MFC ‘De Pionier’ in Tollebeek. Wel is het mogelijk buiten, op 1.5 meter afstand, nog even met elkaar na te praten. Hiermee is er toch nog een kort moment van sociaal contact met elkaar na de dienst.
 • De Connect diensten kunnen doorgaan gelijk aan de beschrijving van de kerkdiensten hierboven betreffende maximum van 30 personen en geen gemeentezang.
 • Voor vergaderingen, bijeenkomsten (of samenzitten) om (kerkelijke) zaken en activiteiten te bespreken willen we adviseren deze via Jitsi Meet of Microsoft Teams te organiseren. Het is een goed alternatief en geeft ruimte in de bezetting van ons kerkgebouw. Dit geldt ook voor eventuele huurders die een vergadering of samenkomst hebben geboekt in ons kerkgebouw.
 • De ‘Bouwstenen’ kunnen de komende weken even geen doorgang vinden bij de mensen thuis omdat hier maar 3 personen uitgenodigd mogen worden – dit zal gecommuniceerd moeten worden binnen de gemeente; (uitzondering is een samenkomst in de kerk van een Bouwstenen groep waarbij wel de maximale bezetting van de desbetreffende ruimte aangehouden zal moeten worden). Er is al een Bouwsteen groep die in ons kerkgebouw samenkomt, dit kan gewoon doorgaan.
 • Ook de Bijbelstudies kunnen de komende weken even geen doorgang vinden bij de mensen thuis omdat hier maar 3 personen uitgenodigd mogen worden – dit zal gecommuniceerd moeten worden binnen de gemeente; (uitzondering is een samenkomst in de kerk van een Bijbelstudie groep waarbij wel de maximale bezetting van de desbetreffende ruimte aangehouden zal moeten worden). Er is al een Bijbelstudie groep die in ons kerkgebouw samenkomt, dit kan gewoon doorgaan.
 • Voor stellen die hopen te gaan trouwen of net getrouwd zijn is de Pre-marriage course een mooie gelegenheid om hiervan iets te delen m.b.t. onderwerpen die hierbij horen. Dit willen we graag de kans geven door te laten gaan. Wel moet er extra gelet worden op de afstand tussen de leiding en de deelnemers. Een juiste tafelschikking is hierbij nodig omdat er ook samen gegeten zal worden.
 • Catechisaties kunnen ook doorgaan, belangrijk om dit onderwijs te kunnen geven richting een belijdenis van het geloof. Wel moet er extra gelet worden op de afstand tussen de leiding en de catechisanten!
 • En zo de clubs, een moment voor de jeugd tot 18 jaar om even te ontspannen. Ook dit vinden wij dat door kan gaan. Wel moet er extra gelet worden op de afstand tussen de leiding en de kinderen!
 • Oefenen van de combo’s in de kerkzaal kan doorgaan. De combo’s hebben een eigen protocol welke gelijk is aan het optreden in de kerkdienst.
  Omdat er niet meegezongen kan worden willen we het aantal voorzangers, voor de maand oktober, verhogen naar maximaal 5 per combo. Deze voorzangers zullen wel 5 meter afstand moeten houden tot de mensen in de kerkzaal.
  Verder is het noodzakelijk dat de plekken van iedere voorzanger en overige comboleden wordt uitgemeten en afgeplakt met een kruis op de vloer. Dit om de juiste onderlinge afstand (van 1,5 meter te handhaven).
 • En dan de ’Bidstond’, die kan ook doorgaan.
 • Bezoekwerk (diaconaal en pastoraal) kan en mag, met inachtneming van de algemene coronaregels en in overleg met het gemeentelid
 • Oppas en kindernevendienst ten tijde van de kerkdienst kunnen gewoon doorgang vinden om zo de kinderen een stukje onderwijs in het geloof te blijven geven in het samenzijn met leeftijdsgenoten.
  De ouders die hun kinderen bij de oppas brengen wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen vanaf het moment dat ze het kerkgebouw zullen betreden!
 • Discipelschapcursus kan ook doorgaan om zo met elkaar na te kunnen denken over het geloof, een stuk verdieping en voorbereiding op de belijdenis.
 • Kinderdienst (voor Dankdag) kan doorgaan maar ook hierbij geldt dat de ouders die hun kinderen brengen dringend wordt geadviseerd een mondkapje te dragen vanaf het moment dat ze het kerkgebouw zullen betreden!

Voor vragen kunt u bellen met Henk Storm (voorzitter Kerkenraad).