Mondmasker

Coronamaatregelen per 7 november 2021

Lieve broers en zussen,

Helaas lopen de cijfers rondom corona weer op. Ook in de kerk ontkomen we niet aan nieuwe maatregelen. We waren zo verblijd met de openstelling in oktober, maar helaas moeten we stappen terug zetten qua mogelijkheden. Hieronder willen we u en jou daarover informeren.

In het bijzonder willen we je oproepen elkaar op te zoeken: als broers en zussen van dezelfde God. In de huiskamers, op bezoek, maar ook in de diensten. We proberen binnen alle mogelijkheden te zorgen voor een veilige omgeving. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met de scriba, Jack Vink, of onze voorzitter, Henk Storm.
We merken dat we vooral de leeftijd tussen de 16 en 25 missen in onze diensten. Dat vinden we ontzettend jammer, want hoe mooi is het om met elkaar God te zoeken en te leren wie Hij voor ons wil zijn.

Daarom een speciale oproep aan onze jongeren: We zien er naar uit ook jou weer te ontmoeten!

Hierbij de maatregelen die we getroffen hebben:

  • Per zondag 14-11-21 nodigen we de gemeente weer uit per wijk. Op 14-11-21 zijn de EVEN wijken aan de beurt. En zo zal dat om en om gaan. Houdt het mededelingenblad in de gaten – daarop vermelden we het ook.
  • We gaan proberen iedereen ook persoonlijk uit te nodigen: de 1e keer word je wanneer je wijk aan de beurt is gebeld vanuit de wijk.
  • De kindernevendienst gaat weer zoals eerder: gelijk vanaf het begin mogen de kids gebracht worden, en aan het einde van de dienst opgehaald worden. De kindernevendienst is open voor alle kinderen, ook van ouders uit een wijk die die zondag niet aan de beurt is. Als ouders ben je welkom dan in de kerk te komen – we hebben daar nog ruimte voor.
  • In de kerkzaal zijn er rijen dicht vanuit veiligheid. Zorg zelf voor voldoende afstand tussen elkaar. We willen de 1,5 meter vooral in de eigen verantwoordelijkheid houden.
  • Bij het ‘bewegen’ in de kerk is een mondkapje helaas weer verplicht.
  • Helaas is er geen mogelijkheid meer tot gezamenlijk koffiedrinken voor de gemeente na de dienst. Wel: kan je elkaar uitnodigen op de koffie! Van harte aanbevolen!
  • Wat betreft de eeuwigheidszondag: daarover communiceren we later meer informatie.
  • Alle andere activiteiten kunnen gewoon doorgaan, mits de maatregelen in acht worden genomen.
  • Is de drempel te hoog voor de dienst? Jammer dat er minder ruimte is voor ontmoeting? Kies dan juist nu voor een bouwsteen: een plek om elkaar te ontmoeten en samen God te ontmoeten.
  • Gemeentezondag. In verband met de nieuwe maatregelen komt de gemeentezondag er iets anders uit te zien dan in eerste instantie is gecommuniceerd. Om 09:30 is er een kerkdienst waarbij deze week de EVEN wijken welkom zijn. Na de dienst is er een wandeling waarbij iedereen welkom is (start bij de Hoeksteen). Om 12:00 is er een sing-in voor iedereen die het leuk vindt om te komen, maar vol = vol.

Nogmaals van harte de oproep: zoek elkaar op, en laat je beurt in de dienst niet voorbij gaan. Niet omdat we graag de stoelen willen vullen, maar omdat we geloven dat samen zingen, samen bidden en samen luisteren naar Gods Woord het hart is van ons gemeente zijn.

Samenkomen rondom de troon van onze Koning! Sterkte, ook voor ieder in de persoonlijke omgeving als maatregelen soms een groot effect kunnen hebben. We dragen elkaar in het gebed.

In Christus verbonden,
De kerkenraad van De Hoeksteen.