Poster als paasgroet en bemoediging

Beste broeders en zusters,

Vanuit de gemeente kwam het initiatief voor het maken van een poster, als groet en bemoediging naar elkaar. De tekst op de poster is gebaseerd op vers 37 uit Romeinen 8:31-39.


37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

Romeinen 8:31-39

Daarnaast leent de poster zich goed om bijvoorbeeld achter het raam te plakken. Dit als teken van hoop.

Print de poster uit, of vraag een A3 exemplaar aan via diaconie@hoeksteenemmeloord.nl
Geef uw naam en adres door dan zorgen zij voor de bezorging. Zolang de voorraad strekt.

Gezegend Pasen!