Bidden

Bidstond 2021-2022

Op de eerste vrijdagavond van de maand komen we samen om met en voor elkaar te bidden. We doen voorbede voor de gemeente, onze woonplaats en voor elkaars gebedspunten. De volgende tekst moedigt ons aan om te bidden en elkaar te bemoedigen om door te gaan met bidden en danken:

Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging.

Kolossenzen 4:2

Iedereen die zich wil aansluiten is van harte welkom om 19:00 uur in de Trefhoek op de volgende data:

03-09-2021
01-10-2021
05-11- 2021
03-12-2021
07-01-2022
04-02-2022
04-03-2022
01-04-2022
13-05-2022
10-06-2022
01-07-2022