Artikel Huisstijl 2020

Nieuwe huisstijl De Hoeksteen

Sinds onze gemeente in “De Hoeksteen” in Emmeloord kerkt, hebben we geen officiële huisstijl en logo gehad. Dat verandert vandaag. In Het Baken, het gebouw vóór De Hoeksteen, hadden we wel een logo, dus eigenlijk was het wat vreemd. Op de website hebben we wel iets gehad, maar het werd niet in alle media gebruikt. Dat gaan we veranderen. Dus er is vanaf vandaag niet alleen een nieuw logo: we introduceren een geheel nieuwe huisstijl, die we de komende maanden in al onze uitingen terug willen laten komen.

Het logo en de huisstijl zijn ontworpen door Johan Abbes.
Het filmpje is gemaakt door Denise Joolink.

In het nieuwe logo komen de volgende dingen naar voren:

  • het logo heeft een hoek-vorm
  • welke tot stand komt door diverse stenen
  • die niet allemaal gelijk zijn (veelkleurig):
  • samen maken we het kruis (Jezus) zichtbaar (niemand kan gemist worden) en
  • vormen we de vlam van het geloof / de Geest
  • waarin de basisvorm van het logo van ‘Het Baken’ (ons vorige gebouw) terugkomt

Installeer ook de app

We hebben ons aangesloten bij de Chrch app: een platform door en voor kerken, voor het makkelijk bijdragen aan de collecten, volgen van nieuwsberichten en opzoeken van elkaar. Installeer de app, klik op het nieuwe logo van De Hoeksteen en registreer jezelf.

Eerst meer weten?
Bezoek de pagina op onze website: hoeksteenemmeloord.nl/app
Op die pagina kan je ook je vragen stellen aan de beheerders en ervaringen delen.