Ontruiming of ontruimingsoefening

Ontruiming of ontruimingsoefening

In de afgelopen periode zijn de kosters en BHV-ers (bedrijfshulpverleners) geschoold om te kunnen omgaan met allerlei mogelijke calamiteiten, waaronder een situatie waarin de kerk zo snel mogelijk ontruimd moet. Er is een procedure bedacht, hoe dat het beste zou kunnen. Om te oordelen of datgene wat bedacht is, ook werkelijk goed bedacht is, willen we dat binnenkort een keer gaan oefenen.

Voor het leerproces is een bepaald scenario bedacht, er zijn natuurlijk allerlei andere scenario’s te bedenken. Voor nu willen we deze ontruimingsprocedure oefenen. De gemeente wordt op de betreffende zondag voor de dienst op de hoogte gebracht. Dat zal op de volgende manier gebeuren:

  • De dienst zal volgens de normale gang worden afgerond, na de zegen gaan de kinderen terug naar hun ruimtes.
  • Daarna komt het sein van de koster naar de ouderling van dienst, de tweede ouderling deelt de gemeente mee dat er ontruimd moet worden. U hoort dan wat er van u verwacht wordt als kerkganger
  • De ouderling van dienst gaat direct naar de ruimtes van de kindernevendienst, zodat zij naar buiten kunnen gaan, naar het verzamelpunt
  • De dienstdoende BHV-er gaat naar de oppas om daar te helpen alle kinderen naar buiten te helpen (wordt ondersteund door niet-dienstdoende BHV-ers die voor in de kerk zitten)
  • De gemeente gaat zo snel mogelijk via de hoofdingang naar buiten, waar iedereen zich verzamelt bij de Hof van Smeden, uw kinderen kunt u ophalen bij de Hof van Smeden. Attentie: geen jassen meenemen, na de oefening kunt u terug de kerk in om die op te halen
  • Alleen via de hoofdingang, de tussendeur naar de hal bij de keuken is geen uitgang!!
  • De organist ziet er op toe dat de galerij leeg komt

Aandachtspunt voor iedereen: let in je omgeving op mensen die minder mobiel zijn, dat ze niet onder de voet worden gelopen Het verzamelpunt is de Hof van Smeden. De hele procedure wordt na afloop zo spoedig mogelijk door de betrokkenen geëvalueerd.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Nienke Loosman, Lineke Rorije