Bert Reinds Coaching meandmyhouse

Toerusting: Gezin naar Gods plan

Toerustingsavonden: Gezin naar Gods plan
10 september, 15 oktober en 29 oktober

De opvoedingswerkelijkheid laat zich niet zo gemakkelijk leiden. Het met elkaar optrekken valt soms tegen, en het gedrag dat het kind laat zien, is niet altijd dat wat de deskundigen beloven. Dan groeit het verlangen om ervaringen uit te wisselen. Samen met andere opvoeders, want er zijn nu eenmaal situaties waar je alleen of met z’n tweeën niet uit komt.
In 2019 hebben we met Bert Reinds (www.meandmyhouse.nl) een aantal goed bezochte toerustingsavonden opgezet. Daarom hebben we hem nu opnieuw gevraagd drie avonden in te vullen, met andere thema’s.

Bert Reinds (1960) is getrouwd met Willemien. Ze hebben vijf zoons, drie schoondochters en vier kleinkinderen. Bert studeerde orthopedagogiek op de universiteit in Utrecht en heeft een eigen praktijk voor advies, coaching en hulpverlening.

Ook publiceerde hij verschillende boeken, onder andere: Vader zijn met hart en handen 2.0, We hebben allemaal wat. Wie meer wil weten over Bert Reinds en zijn werk kan dat vinden op de sites: www.wehebbenallemaalwat.nl en www.meandmyhouse.nl.

Bert Reinders

Bert Reinds

De planning van de avonden ziet er als volgt uit:

10 september
De kunst van het loslaten
Themavond over puberteit, de invloed van het rijpingsproces in de hersenen, en hoe we ze kunnen loslaten zonder ze aan hun lot over te laten.

15 oktober
Verborgen verdiet
Het gaat niet bij iedereen vanzelf. Hoe signaleer je verborgen verdriet, en hoe kan je van betekenis zijn in de verbindingen met de jongeren die lijden.

29 oktober
Supporter van je kind / kleinkind als opvoeder

De avonden beginnen om 20.00 uur in de bakenzaal. Vanaf 19:45 staat de koffie klaar. Het zijn avonden waarin de praktijk wordt afgewisseld met de theorie, waarin je mag luisteren en uitgedaagd wordt je kennis te delen met anderen. Na de inleiding wordt er in groepen doorgepraat a.d.h.v. vragen/stellingen. We sluiten de avond rond kwart voor tien af. We zien je graag op de genoemde avonden en je mag natuurlijk vrienden en bekenden meenemen.

Robertinus Reitsma en Wilfred Westerhof

Ben jij erbij of heb je een vraag? Graag even dit invullen: