teamwork

—-HERHAALDE OPROEP—- VACATURE: JEUGDWERKER MET HART VOOR EVANGELISATIE

Wij zoeken een jeugd-evangelisatiewerker die

 • Bewogenheid heeft voor jeugd, vanuit de liefde van Christus
 • Authentiek verbinding weet te leggen met de jeugd, hun ouders, de jeugdleiders en de gemeente
 • Jeugdleiders kan toerusten en coachen
 • In staat is bruggen te bouwen
 • Als stuwende kracht binnen de gemeente het jeugdbeleid aanstuurt en mede vormgeeft
 • Een hart heeft dat sneller gaat kloppen van missionair bezig zijn onder jongeren
 • Met visie meedoet in het bepalen van het evangelisatiebeleid

Wij zijn

Kerkgemeenschap De Hoeksteen is een kerkelijke gemeente centraal gelegen in het centrum van de Noordoostpolder (Emmeloord).  De belangrijkste kernwaarde in onze gemeente  is  het centraal stellen van Jezus, onze Verlosser, de bron van ons geloof en het levende woord waaruit wij mogen leven. Hierbij gaat het om een relatie met God, Hem dienen en eren, persoonlijk en als gemeente. Samen groeien in geloof, hoop en liefde, op een eigentijdse manier. We willen een open gemeente zijn, actief in onze omgeving, om door woord en daad het Evangelie bij mensen thuis te brengen.

Ons jeugdwerk

Kerkgemeenschap ‘De Hoeksteen’ kent een grote groep jongeren met een sterke diversiteit in leeftijd, betrokkenheid en geloofsbeleving. Een gedeelte van onze jeugd is van jongs af aan met elkaar opgegroeid binnen de gemeente. Daarnaast is de laatste twee jaar  het aantal gezinnen, en dus ook jongeren, sterk gegroeid. Het is belangrijk om deze grote groep jongeren met elkaar in verbinding te laten zijn en blijven. Binnen de gemeente is er een goedlopend catecheseprogramma, er zijn clubs, een jeugdvereniging en een 22+ groep. Daarnaast werken wij met zogenaamde JJP’ers. (JJP staat voor jeugd jongeren pastoraat). Deze JJP’ers hebben contacten en gesprekken met de jongeren vanaf 13 tot ongeveer 19 jaar of tot het moment wanneer ze belijdenis van hun geloof afleggen. Tijdens de zondagse diensten is er een oppasteam voor de kinderen tot 4 jaar en vanaf 4 jaar gaan ze naar de kindernevendienst. Het jeugdwerk is teamwork, waarbij je samenwerkt met de jeugdouderling, jeugdleiders en de predikant. De kerkenraad heeft voor de inhoud daarvan een beleidsplan opgesteld.

Wij verwachten het volgende:

 • Je werkt beleidsmatig
  • Je bent de aanjager van activiteiten voor jongeren tot 21 jaar om hen te stimuleren in hun geloofsontwikkeling en onderlinge band
  • Je bepaalt als deelnemer aan de taakgroep evangelisatie mede het beleid binnen het evangelisatiewerk
 • Je participeert in het catecheseteam en doet mee in de 18+ groep
 • Je rust jeugdleiders toe, zowel geestelijk als inhoudelijk
 • Je werkt samen met de plaatselijke kerken en je hebt daarbij ruimte om invulling te geven aan de missionaire roeping waar we jongeren graag bij betrekken
 • Je bent betrokken bij de taakgroep evangelisatie
 • Je bezoekt regelmatig onze zondagse diensten en levert af en toe een bijdrage

Jij bent

 • Flexibel inzetbaar, zowel inhoudelijk als in tijd
 • Belijdend lid van de CGK, NGK of GKV
 • Opgeleid in het werkveld (bijvoorbeeld HBO theologie)
 • Communicatief vaardig

Wij bieden

 • een uitdagende functie in een gemeente die in ontwikkeling is;
 • een bij de functie passend salaris volgens de norm van onze kerken;
 • een dienstverband voor de periode minimaal één jaar, met de intentie tot verlenging
 • Samenwerking in een enthousiast team

Vragen naar aanleiding van deze vacature?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de predikant of de jeugdouderling van De Hoeksteen: bram.hofland@gmail.com (predikant) of wilfredwesterhof@gmail.com (jeugdouderling)

Solliciteren?

We ontvangen je sollicitatiebrief met CV graag op het volgende mailadres:scribacgk@hoeksteenemmeloord.nl onder vermelding van ‘sollicitatie jeugdwerker’.