Water Doop

Daconiecollecte 5 april: Watervoorziening Cambodja

Vandaag, 5 april, is de diaconiecollecte bestemd voor Watervoorziening Cambodja. Dit is een project van het deputaten diaconaat CGK. Geen leven zonder water. Omdat er in de twee armste provincies van Cambodja veel te weinig regen valt, is hulp van buitenaf nodig. PNKS (Licht van Hoop) graaft daarom ieder jaar in twee dorpen samen met de bewoners een grote vijver. Dit levert drinkwater op voor de mensen en hun vee. De vijver is ook een kweekvijver voor vis die erg geschikt is om te eten. Met het water bevloeit men de akkers die rondom het dorp liggen. Een uitkomst voor deze allerarmsten van de wereld! Dorpelingen zijn gezonder door het schone drinkwater en het eten van vis. Hun inkomen gaat omhoog door een groeiende veestapel en een oogst die niet meer verdroogt. Meer kinderen gaan naar school omdat ze geen water van ver meer hoeven te halen. Met voldoende veilig water in de buurt kan men ook aandacht aan hygiëne geven. Vooral ouderen en kinderen zijn daardoor minder kwetsbaar en minder vaak ziek. Daarnaast ziet de omgeving er groener uit.