Diaconiecollecte 15 maart: Waypoint Urk

Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor Waypoint Urk. Onlangs heeft Waypoint Urk jeugdclubs in de kerk bezocht om uitleg te geven over hun werk. Waypoint Urk wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving voorkomen. Er wordt sterk ingezet op voorlichting en preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. Ook biedt Waypoint nazorg door middel van een buddyproject. Daarnaast worden familieleden en direct betrokkenen van verslaafden begeleid. Waypoint werkt veel samen met lokale inwoners, vrijwilligers en partners.

Op zondag 22 maart 2020, is de diaconie collecte bestemd voor MAF (Mission Aviation Fellowship) Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!