Diaconiecollecte 29 maart: Kerk en Vluchteling

Deze week 29 maart is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk en Vluchteling

Stichting kerk en vluchteling (was voorheen een werkgroep) is een onderdeel van  Stichting GAVE,  House of Joy. De laatste hand wordt gelegd aan de verbouwing van de kledingschuur. Deze schuur/sorteer-/multifunctionele ruimte wordt ook gebruikt voor de kinderclub e.d.Hiervoor is geld nodig, naast wat nodig is voor de activiteiten in House of Joy. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Volgende week, 5 april, is de diaconiecollecte bestemd voor Watervoorziening Cambodja.

Dit is een project van het deputaten diaconaat CGK. 

Geen leven zonder water. Omdat er in de twee armste provincies van Cambodja veel te weinig regen valt, is hulp van buitenaf nodig. PNKS (Licht van Hoop) graaft daarom ieder jaar in twee dorpen samen met de bewoners een grote vijver. Dit levert drinkwater op voor de mensen en hun vee. De vijver is een kweekvijver voor vis die erg geschikt is om te eten. Met het water bevloeit men ook de akkers die rondom het dorp liggen. Een uitkomst voor deze allerarmsten van de wereld! Dorpelingen zijn gezonder door het schone drinkwater en het eten van vis. Hun inkomen gaat omhoog door een groeiende veestapel en een oogst die niet meer verdroogt. Meer kinderen gaan naar school omdat ze geen water van ver meer hoeven te halen. Met voldoende veilig water in de buurt kan men ook aandacht aan hygiëne geven. Vooral ouderen en kinderen zijn daardoor minder kwetsbaar en minder vaak ziek. Daarnaast ziet de omgeving er groener uit.