Gavenbank

In onze kerk maken we gebruik van een gavenbank. Deze gavenbank is voor iedereen inzichtelijk
en gemeenteleden kunnen die raadplegen als zij voor bepaalde kerkelijke activiteiten
medewerking zoeken. In de gavenbank staat vermeld welke talenten en gaven u
wilt inzetten binnen en buiten de kerk. U kunt dan benaderd worden voor een taak die u
heeft ingevuld. Wilt u zich ook graag inzetten in of namens onze kerk? En hebt u nog
geen formulier ingeleverd of heeft uw formulier een update nodig? Download het formulier via onderstaande knop.