Geven aan of via De Hoeksteen

Geven aan de kerk betekent twee dingen: jij geeft, maar de kerk geeft óók! Hoe werkt dat?

Kerk

We geven aan de organisatie van de kerk waarmee we alle kosten kunnen betalen. Denk aan Loonkosten, Gebouwen, Eredienst, Gemeenteactiviteiten, Evangelisatie en Jeugdwerk. Ook dragen we jaarlijks per gemeentelid een vaste bijdrage af aan de Kerkelijke Kassen.

De inkomsten bestaan uit;

  • VVB (vaste vrijwillige bijdrage)
  • Collecten en algemene giften
  • Activiteiten

De VVB is een periodieke bijdrage die je als gemeentelid, of als gezin betaalt aan de kerk. De hoogte van het bedrag hangt af van je inkomen, je mag bijdragen naar draagkracht. Er is een tabel beschikbaar om je te helpen dit te bepalen. Meer informatie hierover vind je tijdens de jaarlijkse financiele avond, of je kunt contact opnemen met de Financiele Commissie. Je maakt je VVB bij voorkeur maandelijks over naar het bankrekeningnummer van de kerk.

Diaconie

Daarnaast geven we ook aan de diaconie. Binnen de kerk heeft de diaconie als taak de hulp aan anderen te organiseren. De diaconie organiseert dat zelfstandig en haalt onder andere geld op in de vorm van collecten. Zo’n collecte wordt vaak volledig doorgegeven aan het goede doel. Er wordt gegeven aan goede doelen

  • binnen de gemeente
  • binnen ons kerkverband en
  • buiten ons kerkverband

Soms is de collecte voor eigen middelen, zodat ze gemeenteleden ook kunnen helpen. Over het werk van de diaconie lees je meer op de Diaconie pagina.

CHRCH App

Via de gratis Chrch app, waar De Hoeksteen gebruik van maakt, kan je heel makkelijk bijdragen aan de collecten. Het scheelt de kerk geld, wanneer je daar gebruik van maakt (ten opzichte van het steeds apart doen van een overboeking).

Bankrekening

Kerk:

NL 33 RABO 0346 5283 72
ten name van CGK Emmeloord

Diaconie:

NL 71 RABO 0396 6048 11
ten name van Diaconie CGK Emmeloord

ANBI informatie

Onze kerk is een door ANBI erkende instelling. Meer informatie hierover vindt u op

ANBI Transparantiegegevens CGK Emmeloord

Visie op diaconaat

De diaconie geeft leiding aan het diaconaat van de CGK-gemeente De Hoeksteen.
We willen een baken zijn dat mensen naar God wijst.

“…en wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan….”

Boven

  • Relatie met God, Gods woord als leidraad voor ons handelen, gebed

Binnen

  • Omzien naar elkaar, oog hebben voor nood van broeders en zusters

Buiten

  • Door ons handelen willen wij in deze maatschappij een baken zijn dat mensen naar God wijst, oog voor de nood wereldwijd , liefde van Jezus Christus doorgeven