Nieuws van de Raad van Kerken

Geachte zuster, broeder,
Begin dit jaar heeft de Raad van Kerken Emmeloord stil gestaan bij haar rol in de aangesloten kerken en in Emmeloord/Noordoostpolder. We kwamen tot de conclusie dat onze zichtbaarheid in zowel de kerken als in onze lokale samenleving te klein is.

De activiteiten, kerkdiensten/gespreksavonden die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd, samen met leden van de aangesloten kerken/voorgangers/mannenkoor; gaan we continueren.
We zullen daarover meer vooraf met de aangesloten kerken en de lokale samenleving berichten. We willen ook graag meer mensen betrekken bij deze activiteiten.
Komende zomer willen we de website van de Raad van Kerken actualiseren.

Vanuit de landelijke Raad van Kerken wordt gemeld dat er door de Stichting Gave en Stichting Geloofsinburgering een nieuw online platform voor pastorale zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar is. Predikanten en voorgangers kunnen zich via PastorsvoorOekrainers.nl aanmelden als zij adequate interculturele pastorale zorg willen verlenen aan vluchtelingen uit Oekraïne die bij hen in de buurt terecht komen. Via de website is meer informatie beschikbaar.

Er is binnen de NoordOostPolder sinds november 2020 een interkerkelijke werkgroep “Hart voor de Polder” actief. We gaan met ze in gesprek, om bijvoorbeeld activiteiten af te stemmen en wellicht samen vorm te geven.

Welke activiteiten staan er de komende tijd op de agenda?

  • Taizé-viering, 6 juni 2022, 10:00 uur: De voorbereiding van de Taizé-viering op 2e Pinksterdag leek in het gedrang te komen, doordat er geen dirigent beschikbaar is. Inmiddels is een zanggroep gevonden die de gemeentezang zal ondersteunen. Dus de dienst op 6 juni gaat gewoon door.
  • StEP-dienst, 11 september 2022: OF de StEP-dienst doorgaat is nog niet duidelijk, StEP heeft besloten om tijdens het Pieperfestival geen tent te plaatsen, waardoor er geen dienst in de tent gehouden kan worden. We betreuren dat, maar hebben besloten om te kijken of we in een kerkgebouw toch deze laagdrempelige dienst kunnen houden.
  • Diaconaal beraad, oktober 2022: We hebben met elkaar gesproken over eenzaamheid/alleen zijn. We hebben besloten dat dit het onderwerp wordt in het Diaconaal Beraad in oktober van dit jaar.
    Heeft u daarover ideeën, dan horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,
Jan Muis
Secretaris Raad van Kerken