ENQUETE, INFORMATIE  EN  UITLEG  over “BOUWSTENEN”

Bouwstenen zijn ALLE groepen binnen “de Hoeksteen” van mensen tussen 8-12 personen die regelmatig bij elkaar komen om lief en leed te delen, om het gezellig hebben, samen de Bijbel te lezen en te bestuderen. Een Bouwsteen is een onderdeel van het groter geheel; “de Hoeksteen”.

Je kunt meerdere seizoenen met elkaar optrekken, dit heet een “Bouwsteen-At Home”. Je kunt ook één seizoen (ongeveer 6-8 bijeenkomsten) met elkaar optrekken, dit heet een “Bouwsteen-On Track” (betekenis; op weg).

Dit kan een groep mensen zijn die interesse heeft voor Bijbelstudie over een bepaald onderwerp of boek, of een groep mensen die bezig wil zijn met Chr. muziek, of een groep die bezig is om regelmatig te evangeliseren in de buurt of zich inzet voor hulp aan Oost-Europa. Het kan een groep zijn die regelmatig samen gaat eten…. en ga zo maar door. In al deze Bouwstenen gaat het om groeien in je geloof en het leren kennen van God en elkaar.

In de hal van de kerk hangt binnenkort een bord met uitnodigingskaartjes van alle Bouwstenen. Daar kun je zélf op kijken wélke Bouwsteen je leuk lijkt om aan deel te nemen. Op het visitekaartje staan de volgende punten vermeld:

  • Op welke dag en moment de groep samen komt.
  • Welke frequentie.
  • Hoe laat ze beginnen.
  • Wat deze Bouwsteen dit kerkelijk seizoen gaat doen.
  • Het telefoonnummer van de Bouwsteencoördinator (=de contactpersoon).

Bel de Bouwsteencoördinator om te vragen of ze nog plaats hebben voor jou in die groep. Voor de Bouwsteen-At Home groep krijg je eerst een “oefenavond”, zo kun je wederzijds kijken of je het fijn vindt in die groep. Dit “oefenen” geldt niet voor de Bouwsteen-On Track (kortdurend). Je kunt ook zélf een Bouwsteen starten en in de hal uitnodigingskaartjes ophangen met daarop de bovenstaande gegevens.

Voor deze uitnodigingskaartjes, andere vragen, meer uitleg óf hulp bij het zoeken naar een Bouwsteen mag je contact opnemen met de Centrale Bouwsteen Coördinator: e-mail: bouwstenen@hoeksteenemmeloord.nl    

Enquete

Mijn Gegevens


Vraag 1


Vraag 2


Vraag 3


Vraag 4


Vraag 5

Wie is de contactpersoon/ samenroeper / voorzitter van de groep waar je deel van uitmaakt?


Vraag 7

Wil je bouwsteen-coördinator zijn?

Dan leid je of ben je samenroeper van een groep van 8 -12 personen die voor langere tijd samenkomt (=Bouwsteen-At Home) of voor kortere tijd samen op gaat trekken (=Bouwsteen-On Track).

Je mag zelf bepalen welke avond, hoe laat, welke locatie en frequentie (geef dit alles door aan de Centrale Bouwsteen Coördinator, wanneer je later opstart dan wanneer je deze enquête invult: e-mail: bouwstenen@hoeksteenemmeloord.nl. Je krijgt dan info en uitnodigingskaartjes, om in te vullen, toegezonden via de mail)


Vraag 8

Wij hebben nu (in overleg) de volgende naam bedacht voor onze Bijbelstudiegroep of wijkbijeenkomst:


Vraag 9

Wil je graag deel uitmaken van een Bouwsteen, maar heb je hulp nodig bij het vinden van een geschikte?


Hier kun jij je suggesties of (positieve) opmerkingen kwijt: