Praktisch hulpteam

Afbeeldingsresultaat voor help others

‘Ik heb een klusje in huis en kan dat zelf niet meer, maar ik weet ook niet wie ik daarvoor moet vragen.’
‘Mijn familie woont ver weg’.
‘Je wilt ook niet altijd dezelfde mensen vragen’.
‘Wij vinden het moeilijk om hulp te vragen’.

Het praktisch hulpteam is een groep gemeenteleden die dan een helpende hand wil bieden.
Wilt u zich ook aanmelden voor het hulpteam? Stuur dan een mail naar de diaconie
(diaconie@hoeksteenemmeloord.nl) of neem contact op met uw wijkdiaken. Van jong
tot oud: iedereen is welkom!
Klussen waarbij het hulpteam een helpende hand uitsteekt zijn bijvoorbeeld een ritje
naar het ziekenhuis of de rechtbank, dakgoten schoonmaken, verhuizing, schilderen, kapstok
ophangen, tuinonderhoud , hulp bij administratieve klussen, overige hand- en spandiensten
in en om huis.
Deze hulp wordt geboden aan mensen die het vaak zelf niet meer kunnen, of onvoldoende
financiële middelen en/of netwerk hebben om dit uit

Wat is een praktisch hulpteam?

Het hulpteam is een groep gemeenteleden, die aangegeven hebben tijd te willen vrij maken om praktische hulp te bieden aan mensen die aangegeven hebben die hulp nodig te hebben. 

Voor wie is de praktische hulp bedoeld?

Voor degenen die noodzakelijke activiteiten zelf niet kunnen uitvoeren en onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid hebben om het werk te (laten) doen. Het kan daarbij ook gaan om mensen met een netwerk waar al veelvuldig een beroep op wordt gedaan. 

Wat doet een praktisch hulpteam?

Bijvoorbeeld: Een ritje naar het ziekenhuis of de rechtbank, dakgoten schoonmaken, verhuizing, schilderen, kapstok ophangen, tuin winterklaar maken, hulp bij belastingaangifte of andere administratieve klussen, andere hand- en spandiensten in en om huis.Afbeeldingsresultaat voor diaconie

Hoe vaak is een deelnemer van het praktisch hulpteam aan de beurt om te helpen?

Dat is lastig in te schatten. Soms zoeken we één persoon en voor een andere klus heb je 6 mensen nodig. Vele handen maken licht werk!

Meld je aan!

Ben jij enthousiast en vindt u het fijn om anderen op een praktische manier te kunnen helpen? Meld je dan aan bij de diaconie (diaconie@hoeksteenemmeloord.nl) of wijkdiaken. Jong, oud en alles er tussen in is welkom! Wij maken hiervoor een mailgroep aan en we houden je langs deze weg op de hoogte!

Hulp nodig?

Heb jij of hebt u praktische hulp nodig? Neem dan contact op met uw wijkdiaken. Achterin de gemeentegids staat wie uw wijkdiaken is. U kunt ook via onderstaande knop een bericht sturen naar de secretaris van diaconie.