Training Respijtvrijwilligers

Wil jij je inzetten als vrijwilliger voor mantelzorgers?

Een training voor als jij je als vrijwilliger wil inzetten bij meer complexe doelgroepen, zoals cliënten met dementie, niet aangeboren hersenletsel of psychiatrische problematiek. Hoe kan je hier in de praktijk het beste mee omgaan.

2, 9, 16, 23 maart 2020 om 19:30 uur

Communicatie, grenzen, signalering en mantelzorg (module 1 en 2)
Dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (module 3)
Wat is psychiatrie? Zoals autisme, ADHD en depressie (module 4)

Quote mantelzorger:
Fijn dat Ans nu bij ons komt en ons zo goed helpt, we hebben het echt heel hard nodig. Het voelt vreemd om
hulp te vragen, gelukkig hebben we dat wel gedaan en nu kunnen we goede momenten samen hebben.

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Meer informatie: www.carrefour.nu/agenda

Voor aanmelden:
Carrefour, mantelzorg@carrefour.nu, 06 83 52 22 36 / 0527 – 63 00 00
Deze cursus is een samenwerking met Caritas Urk en Carrefour.